ВодещиКултура

Д-р Венелин Бараков: Градоустройствената структура и териториалното развитие на Дряново бележат разцвет през Възраждането

Селището възниква в началото или средата на XV в. като дервентджийско. Населението му идва от околните средновековни крепости, които са напуснати завинаги. Най-ранното жилищно ядро се ражда в днешната западна част на града, в близост до реката. Там трябва да се търсят жилищата на първите дервентджии. Това споделя д-р Венелин Бараков, уредник в Исторически музей-Дряново.

„През XVI в. се появява и първата църква на селището – вероятно това е „Св. Въведение Богородично”, разположена в същия квартал. Косвени доказателства за съществуването на храм са имената на няколко свещеници в данъчни регистри от средата на XVI в. През същото столетие населението на Дряново се удвоява. Разрастването на селището води след себе си до появата на нов квартал – в средната част на днешния град при църквата „Св. Никола”. През XVII в. е построена тази втора църква, която по-късно ще бъде реконструирана и обновена от уста Колю Фичето“, разкрива д-р Бараков.

По думите му в досегашните проучвания за развитието и структурата на селището се застъпва тезата, че Дряново възниква около двете църкви, които се обявяват за средновековни без никакви доказателства. Според М. Харбова, която е автор на най-пространното изследване за териториалната структура и градоустройството на селището, двете църкви са онези градоустройствени елементи, около които възникват двата ранни квартала на Дряново.

Този извод е погрешен. Освен, че няма доказателства, нито писмени, нито археологически, най-ранното споменаване на духовни лица от Дряново, е от XVI в. Налице е точно обратният процес – първо възникват кварталите на селището, а появата на храмовете се дължи на порасналите духовни нужди на населението. Към XVII – XVIII в. се отнася строителството на трета църква – „Св. Троица”. Тя е построена в източната част на днешния град. Отново появата ѝ е свързана с разрастване на селището и увеличаване на броя на неговите жители.

„В ранните векове на османското владичество градоустройствената структура на Дряново се състои от къщите на дервентджиите и домовете на някои занаятчии – хлебари, мелничари, дърводелци, както и население, което се занимава основно със земеделие и животновъдство. Къщите са обърнати на юг към реката. Селището има една главна улица, която свързва трите квартала и църквите. През XVIII – XIX в. се оформя и квартал на мюсюлманите в града, разположен в югоизточната част на днешния град близо до реката. Тази градоустройствена и пространствена структура отговаря на социалния състав на населението на селището. Осезаеми промени в нея настъпват през втората половина на XVIII и XIX в. с развитието на занаятите и появата на занаятчийски сдружения – еснафи“, посочва проучвателят.

Д-р Венелин Бараков разказва, че през 1778 г. в селището е построена часовникова кула – една от първите кули в Централния Предбалкан. Тя свидетелства за настъпване на ново време в развитието на Дряново.

Часовниковата кула измерва времето за отдих и работа на занаятчийските сдружения и разпръснатото манифактурно производство. Тя е сигурен белег, че селището се е разраства и става център на различно по характер занаятчийско производство. Дряново се превръща в център на търговията с околните колибарски селища.

Отделни откъслечни сведения показват, че в края на XVIII – първата половина на XIX в. се практикува и търговия с добитък на големи разстояния, както и внос на луксозни стоки от пазарите на Османската империя. Процъфтяването на занаятите и търговията повдигат самочувствието на дряновци, които освен часовникова кула, имат и чаршия около нея, където са разположени дюкяни и магазини. „Градоустройствената структура запазва приемственост с предишната епоха – една главна улица свързва кварталите на селището, но се обогатява с нови елементи на благоустройство и просперитет.

Около часовниковата кула се оформя площадно пространство и чаршия на занаятчиите. Строи се конак за местния субашия. Увеличава се броят на жилищата, които се ситуират в общия план на града амфитеатрално от запад на изток от по-ниските части към околните височини. Малки радиално разположени улици свързват всеки дом с главната, основна улица. Издигнати са някои представителни и богати жилища – Лафчиевата и Икономовата къщи. Най-забележителната промяна е в строежа на нови църковни сгради – по-големи и представителни храмове от старите, с куполи („Св. Никола”) и камбанарии („Св. Никола”, „Св. Троица”, „Св. Въведение Богородично”)“, изтъква изследователят.

Той допълва, че и трите църкви са възстановени през първата половина на XIX в. върху основите на по-стари храмове, за което свидетелстват фермани, издадени от официалната османска власт. Новите църкви израстват във височина и обем и се превръщат в основни акценти на градското пространство, заедно с часовниковата кула.

За разлика от църквите от XVI – XVIII в. те са по-големи, по-светли, имат кули-камбанарии, разнообразна външна и вътрешна декоративна украса. Фасадите им са разчленени от слепи арки, прозорците са изпълнени в бароков стил, корнизът на покривите им е извит в кобилична линия. Църквите на селището се превръщат през XIX в. в основна доминанта на града. Те имат важно значение в обществения и духовния живот на населението и са белег за порасналото самочувствие на дряновци през Възраждането– да разполагат с просторни и богато украсени храмове.

„Последният елемент, с който е завършена градоустройствената промяна в облика на Дряново е построеният от Колю Фичето мост над р. Дряновска през 1861 г. Мостът осигурява достъп и свързва двата бряга на реката, като позволява на дряновци да имат сигурен път към Трявна и Балкана, а оттам – към пазарите на Одрин и Цариград.

Построен със средствата на дряновската възрожденска община, мостът демонстрира порасналите материални възможности на жителите на Дряново, тяхното силно развито чувство за мярка и естетика, както и връзката им с най-напредналите за времето идеи в областта на технологиите и инженерното изкуство“, категоричен е д-р Венелин Бараков.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *