ВодещиПроекти

Община Дряново участва в международен проект за чиста енергия на обща стойност 1,4 млн.евро

​​​​​Община Дряново е българският участник в мащабен международен проект „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN.

Пилотните общини в него са Ормож, Словения, Дряново, България,Тито, Италия,Понферада, Испания, Антуновац, Хърватия и Албщад, Германия.

Периодът на изпълнение е 36 месеца, а общият бюджет е 1 472 940.60 евро. Финансиращ орган е Програма LIFE-2022-CET

Проект LOCAL GoGREEN има за цел да ускори прехода към чиста енергия в 6 пилотни общини в България, Хърватия, Германия, Италия, Словения и Испания посредством разработване, прилагане и мониторинг на Интегрирани планове за енергия и климат. Чрез целенасочени многосекторни мерки се цели намаляване въздействието от изменението на климата, ускоряване преминаването към зелени енергийни ресурси и осигуряване на достъпна енергия за населението.

Основната цел на проект LOCAL GoGREEN е да създаде общинска екосистема за споделяне на данни, предоставяне на техническа помощ и изготвяне ня набор от проекти за бърза реализация в малки европейски общини, които се нуждаят от подкрепа за своя енергиен преход.

Изграждане на капацитет за публичните органи в 6-те пилотни общини ще се осъществи посредством интерактивна платформа, включваща общи теми като: управление на прехода, децентрализация на производството на енергия, екологични практики за обществени поръчки и специализирани финансови теми.

Това са гражданско финансиране, договор за енергийни резултати, вътрешно договаряне, зелени облигации, гаранционни и револвиращи фондове,финансиране от трета страна ( ESCO).

Транснационална експертна група ще осигури водещи европейски експерти да предоставят знания, опит и капацитет по технически, финансови, регулаторни и и др. въпроси. Местни работни групи в пилотните общини ще си сътрудничат с тях за разработване и изпълнение на Интегрираните планове.

Чрез последователна пътна карта всеки пилот ще избере 3 проекта от 5 основни приоритетни области-електромобилност, енергийна ефективност на сгради, производство на енергия от възобновяеми източници, ландшафтно планиране за повишено усвояване на въглерод и отпадъци за енергия, за извършване на прединвестиционно проучване и последващо финансиране.

Ангажирането на заинтересованите страни се планира чрез изграждане на капацитет за основните бизнес организации и активните сдружения, включително дискусионни групи и обществени консултации.

Страните партньори ще създадат Транснационална общинска мрежа като общност от практики за обмен на знания за подобрени енергийни технологии и планиране. Постигнатите резултати ще бъдат прилагани от клъстер от общини, създадени на териториално ниво около пилотите. Местни, национални и транснационални събития ще повишат осведомеността и ще разпространят резултатите от проекта.

Координатор на проекта е  LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE – Словения.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *