ВодещиОбщество

Експерти разясниха трудовите права на хора с увреждания в Дряново

Разясниха трудовите права на хората с увреждания в Дряново. За това информираха от Главна инспекция по труда.

Организатор на събитието е Националната потребителна кооперация на слепите в България.

С участниците в лекцията са обсъдени законодателните изисквания, свързани с работното време, правото на отпуск и закрилата при уволнение на хората с увреждания.

„Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% имат право на удължен основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, припомниха от инспекцията. За трудоустроени работници или служители е забранено полагането на нощен и извънреден труд, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи. За тях е предвидена и специална закрила при уволнение“, посочват експертите.

Те допълват, че ако работещите преценят, че са нарушени трудовите им права, трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“, добавиха от инспекцията.

В края на май тази година инспекторите по труда от областната дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово участваха и в информационното събитие „Ще работя през ваканцията“, организирано от Младежкия център – Габрово. В него се включиха и представители на дирекция „Бюро по труда“ в града. Основната цел беше да се повиши осведомеността на младежите за техните трудови права при търсене и започване на работа.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *