ВодещиОбщество

Областният управител на Габрово върна решение на Общински съвет-Дряново за ново обсъждане

Казусът касае отдаването под наем на паркоместа в централната част на града

Областният управител на Габрово върна решение на Общински съвет-Дряново за ново преразглеждане. На 12 април в местния парламент е получена заповед на Областния управител на област Габрово от 11 април, с която се връща за ново обсъждане Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024 г. на Общински съвет – Дряново в частта по т. I, съгласно която са приети Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на Дряново, съгласно приложен проект – Приложение № 1 към същото решение.

Съгласно разпоредбите на чл.45 ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, върнатото за ново обсъждане Решение №110 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Дряново, в посочената в заповедта част, не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаване на горепосочената заповед.

Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

„Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“, гласят разпоредбите.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *