ВодещиОбщество

​​​​​Кметът на Дряново с представителни разходи от 5600 лева, председателят на Общинския съвет с 500 лева

Местният парламент утвърди и харчовете на директорите на училища, детски градини, социални заведения и на ръководителя на Историческия музей

Общинският съвет в Дряново на последното си заседание е утвърдил размера за представителни разходи на ръководителите на отделните институции.

На кмета на общината Трифон Панчев са гласувани 5600 лв., а на председателя на Общински съвет Тодор Георгиев – 500 лв.

Директорът на СУ „М. Райкович“ ще разполага с 1800 лв., а директорът на ДГ „Детелина“- Дряново с 800 лв. Ръководителите на Комплекс СУВХ и на Детската ясла се отпускат по 300 лв.

За директора на Исторически музей Дряново са отредени 900 лв.

„Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №1 от 16 януари 2017г за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на педагогическия персонал във функция „Образование“ ще се възстановяват част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно“, гласи решението на Общинския съвет.

Местният парламент е одобрил възстановяване на извършените разходи за транспорт на служители на общинска администрация, които са на конкретни длъжности.

„На кметове и кметски наместници при пътуване с лично МПС – 100 % от изразходените за транспорт средства на месец за пътуване от кметството, където е назначен до общинска администрация и в района, който обслужва съгласно решението на ОбС Дряново. Признаването на разходите и изплащането става срещу представен пътен лист и фактура за изразходеното гориво. При пътуване с обществен транспорт се представят билети и карти. На персонала, зает в Защитено жилище с. Гостилица – чрез закупуване на карти за транспорт“, е записано в становището на Общинския съвет .

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *