ВодещиОбщество

Община Дряново купува нов автомобил за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Дряново кандидатства с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Действията са по одобрено със заповед на министъра на МТСП обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ за придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

Предложението за закупуването на автомобила е внесено в Общинския съвет от кмета на община Дряново Трифон Панчев.
Местният парламент се е произнесъл с решение, че дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проекта за финансиране от Фонд „Социална закрила“, като осигури съфинансиране в размер на 17 % от общия бюджет на заданието.

„Община Дряново ще заплати цялата сума при доставка на автомобила, като частта, представляваща финансиране от Фонд „Социална закрила“ ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.Пътническият автомобил ще се ползва за нуждите на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ за период не по-малко от 3 години след реализиране на проекта“, пише в становището на Общинския съвет.

Освен това местните парламентаристи упълномощават кмета Трифон Панчев да подготви и внесе необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише съответните документи, включително договора за БФП, във връзка с изпълнение на проекта.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *