ВодещиНовини

Близо 3 000 проверки извършени в горите на централния север за месец

Горските служители от Северноцентрално държавно предприятие“ ДП-Габрово са иззели 55 куб. м. дърва, едно МПС, шест каруци, шест моторни триони, 47 килограма дивечово месо

Общо 2 992 проверки са извършили горските служители в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово през януари. Това сочи справката на предприятието за дейностите по опазване на горските територии.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

1 944 са инспектиранит ловци за спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. Осъществени са още 426 инспекции на обекти за добив на дървесина, проверени са 416 автомобили и 206 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в обхвата на СЦДП.

В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 72 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 61 от тях във връзка с нарушения на Закона за горите и 11 относно нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.

Осем са издадените констативни протоколи за нарушения – 3 с неизвестен извършител и 5 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през януари е в размер на 70 куб. м.

Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения през отчетния период са 55,65 пр. куб. м. дърва, едно МПС, шест каруци, шест моторни триони, един брой едър дивеч и 47 килограма дивечово месо.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *