ВодещиОбщество

Общинският съвет в Дряново одобри План-сметката за чистотата за над 1,2 млн. лв.

Местният парламент гласува и определения промил за облагане с такса „битови отпадъци“

​​​​​Общинските съветници в Дряново одобриха предложената от кмета Трифон Панчев План-сметка за разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. Разчетът включва още третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на Община Дряново. Приет бе и размерът на промила за облагане с такса „Битови отпадъци“ през 2024г.

Прогнозната План-сметка за разходите по сметопочистването е в размер на 1 245 815 лв.

Определен и размерът на промила за облагане с такса „битови отпадъци“ в част „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ на база данъчна оценка на недвижими имоти на физически и юридически лица на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, както следва:
-Дряново – 2,5 на хиляда за физически и юридически лица.
-с. Царева ливада – 5 на хиляда за физически лица и 3 на хиляда за юридически лица.
-с. Длъгня и с. Соколово – 5 на хиляда за физически лица и 2,5 на хиляда за юридически лица.
-в останалите села с организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци -Бучуковци, Ганчовец, Геша, Гоздейка, Глушка, Големи Българени, Гостилица, Денчевци, Зая, Искра, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка, Куманите, Русиновци, Раданчето, Руня, Радовци, Маноя, Малки Българени, Пейна, Саласука, Скалско, Славейково, Туркинча, Чуково и Янтра- – 5 на хиляда за физически и юридически лица.

Определен е и размерът на промила за облагане с такса „битови отпадъци“ в част „третиране на битови отпадъци“ на база данъчна оценка на недвижими имоти на физическите и юридическите лица на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка – 3 на хиляда за физически и юридически лица.

Местният парламент прие и определения размер на промила за облагане с такса „битови отпадъци“ в част „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ както следва:
– Дряново – 2,5 на хиляда за физически лица и 1,5 на хиляда за юридически лица.
-с. Царева ливада – 4 на хиляда за физически лица и 2 на хиляда за юридически лица.
-с. Длъгня и с. Соколово – 4 на хиляда за физически лица и 2 на хиляда за юридически лица.
-останалите населени места- Балванците, Бучуковци, Ганчовец, Геша, Геня, Гърня, Гоздейка, Глушка, Големи Българени, Гостилица, Горни Върпища, Добрените, Денчевци, Долни Върпища, Долни Драгойча, Доча, Игнатовци, Зая, Искра, Каломен, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка, Куманите, Русиновци, Раданчето, Руня, Радовци, Ритя, Маноя, Малки Българени, Пейна, Саласука, Скалско, Славейково, Сяровци, Туркинча, Чуково, Шушня и Янтра – 4 на хиляда за физически и юридически лица.

„На основание чл.67 ал.4 от Закона за местните данъци и такси определя размер на такса „битови отпадъци“ в части „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ и „третиране на битови отпадъци“ за 1 бр. контейнер с обем 1,1 куб.м, както следва:

– обслужван 1 път на седмица: 1000 лв.
– такса за големи фирми 2 500 лв.
Не се събира такса „битови отпадъци“ в части „събиране и транспортиране на БО“ и „третиране на БО“:
-За незастроени поземлени имоти, намиращи се в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
-За поземлени имоти, които не се ползват през цялата календарна година, намират се в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване и са подали декларация по образец до 31 декември 2023г.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *