ВодещиПроекти

Одобриха блок за саниране в Дряново по Програма за енергийна ефективност

Инвестицията е в размер на 450 000 лева

Първият блок в Дряново, в който през 2024 г. ще започват строително-монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, е на ул. Шипка № 143.

Безплатното саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост е на стойност 450 000 лв.

Други четири проекта – предложения на сдружения на собствениците за участие в програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради са в резервния списък. Те са за многофамилна жилищна сграда на ул. Шипка № 141 за 288 551,23 лева, кооперация в жилищен комплекс „Априлци“, Блок 10 за 695 455,46 лева, блок на ул. Рачо Стоянов № 56 за 890 678,04 лева.

В списъка на резервните проекти е и Енергийно обновяване на жилищна кооперация в квартал „Априлци“, Блок 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за 4 309 956,43 лева.

На срещата за развитието на региона събрала народни представители, кметове и председатели на общински съвети в Областна администрация- Габрово беше обсъдена и темата за класирането на сградите от Етап 1 по програмата за енергийно обновяване на многофамилните сгради. Област Габрово е с най-малко одобрени сгради. Ръководството на Община Дряново призова народните представители от областта да търсят законова възможност и другите сградите от резервния списък за Дряново да бъдат финансирани.

В зависимост от проектите, строително-монтажните работи ще включват внедряване на енергоспестяващи мерки, като топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), подмяна на дограма (врати, прозорци, обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части, конструктивно укрепване в случай на нужда и други.

756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева. По нея бяха получени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет.

Стартът на процедурата бе даден на 20 декември 2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. 2178 сгради, за които предписаните мерки за саниране възлизат на 2,673 милиарда лева, са включени в резервния списък с проектни предложения.

В резервния списък са включени и предложенията, които имат по-висок резултат от 115 т., но са в общини, които са достигнали определените им лимити на безвъзмездна финансова помощ и не могат да бъдат финансирани. По този начин се гарантира възможност средствата от Плана да достигнат до повече български общини и да се избегне значителна териториална концентрация на инвестициите в определени общини и райони.

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради.

От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. За да не се губи време, общинските администрации могат да започнат да обявяват обществени поръчки за избор на изпълнители преди тяхното сключване. При своевременното им провеждане, изпълнението на предписаните за обновяване на сградите мерки ще може да започне още през строителния сезон на 2024 г.

Строително-монтажните работи също трябва да се извършват при спазване на предвидените графици, защото срокът за изпълнение на дейности с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е средата на 2026 г. Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации.

Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г. Целта на мерките, които ще се изпълнят в двата етапа на процедурата, е енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“.

Цели се и намаляване на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд. Стартът на процедурата по кандидатстване бе даден на 20.12.2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *