ВодещиОбщество

Община Дряново ще харчи 28 672 810 лева през настоящата година

Допълнително се очаква да бъдат инвестирани близо 15 млн.лева за капиталови разходи

Рамката на бюджет 2024 година на Община Дряново е в размер на 28 672 810 лева. Това стана ясно на проведеното публично обсъждане.

Проектът на бюджета бе представен от директора на дирекция МДТБФ Красимир Димитров. Основните параметри, които са залегнали в него са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

„Допълнително се очаква в Община Дряново да бъдат инвестирани близо 15 млн.лв. за капиталови разходи, включени в инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България, след задвижване на процедури за конкретен обект. Проектното финансиране по тази програма е планирано за периода 2024-2026 година“, уточниха от общинската управа.

Предвидени са ремонти на общински пътища, водоснабдяване на висока зона в село Гостилица, селата Керека и Чуково, изграждане на подпорна стена на река Дряновска, ремонт и обновяване на площадно пространство част от ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Дряново, проектиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води град Дряново и довеждащ колектор към нея, изграждане на площад – зеленина и паркинг в УПИ I, кв. 83, гр. Дряново.

В заложените капиталови разходи, финансирани от собствени приходи, преходни остатъци на Община Дряново и второстепенните и разпоредители най-голям дял заемат средствата за инфраструктурни обекти – улици, детски площадки, културни и религиозни обекти, чистота и други. Включени са и множество други допълнителни разходи необходими за успешното функциониране и развитие на Община Дряново.

„Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната му част“, подчертават от кметското ръководство.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *