ВодещиКултура

Историческият музей в Дряново е посрещнал 17 343 посетители ​​​​​за година

Иван Христов, директор на културната институция: „Основният фонд съдържа 40 836 движими културни ценности, а научно-спомагателният фонд пази общо 5750 ценни вещи и документи“

Ръст на посещенията и забележителна културна, научна, събирателска и изследователска дейност е реализирал през 2023 година екипът на Историческия музей в Дряново.

Общо 17 343 посетители е посрещнала институцията. Гостите са разгледали експозициите „Колю Фичето”, „Възрожденско църковно изкуство” в Икономовата къща, „Археология и Възраждане” в Дряновския манастир „Св. Архангел Михаил”, „Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век“ в Лафчиевата къща и „Сътворено от Земята“. Реализирани са 140 обзорни екскурзоводски беседи. Това обяви в годишния си отчет Иван Христов, директор на Историческия музей.

„Имаме значителен ръст на посещенията в музейните експозиции спрямо статистиката от предишните години, въпреки че „Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век“ в Лафчиевата къща отворихме за посетители едва през август, а дарената на града колекция от минерали „Сътворено от Земята“, предоставена ни от Община Дряново за стопанисване и обслужване, бе изложена в последното тримесечие на отчетния период“, казва Иван Христов.

Той обяви, че в структурата на Исторически музей – Дряново са разкрити три специализирани отдела – „История на българските земи XV – XIX век“, „Нова и най-нова история“ и „Етнография и строителство“. От 2023 г. след промяна на Правилника за устройство и дейност на музея се разкри отдел „Художествен”, като предстои назначаване на уредник.

Основният фонд съдържа 40 836 движими културни ценности. Научно-спомагателен фонд пази общо 5750 ценни вещи и документи.

През последната година сериозно е нараснал библиотечния фонд на музея.

През 2023 г. научната библиотека се е увеличила с 99 собствени и дарени от физически лица и институции книги. Тя се обслужва от екскурзовод, който извършва инвентиране, фиширане, картотекиране.

Ръководството на културната институция отбелязва и сериозна събирателска дейност.

„През годината бе реализирана добра активност от страна на музейните специалисти и отношението на гражданите към опазването на миналото на дряновския край. В резултат на обявените от нас дарителски кампании, проучвания, срещи с отделни лица и посещения на терен от страна на уредниците, през 2023 г. всички 401 бр. новопостъпили в основен и научно-спомагателен фонд културни ценности са от дарения“, споделя Иван Христов.

Той допълва, че принос към изследванията за историческата наука е организираната за втори път от Исторически музей – Дряново в партньорство с Историческия факултет на Великотърновския университет и Община Дряново национална научна конференция „Епохи, личности, памет”. Второто и издание бе посветено на 140 г. от рождението на писателя Рачо Стоянов. Предстои отпечатването на том III от Известия на Исторически музей – Дряново, в който да бъдат поместени докладите от конференцията.

„Като цяло задълбочената научно-изследователска работа на музейните специалисти в Дряново продължава да е твърде крехка, ограничена и единствено изразяваща се в участие в организираната от самите нас научна конференция. И през 2023 г. в нея с доклади се изявиха само историците Стефана Вълчева и Емилия Михайлова“, посочва Иван Христов.

По думите му към момента Исторически музей – Дряново стопанисва и обслужва 5 отделни по своята тематика постоянни експозиции и разполага с две зали за временни изложби, които периодично се заемат от различни собствени и гостуващи експозиции.

Активната дейност в Историческия музей е осъществена с делегиран бюджет в размер 371 788 лева и собствени приходи от 86 268 лева.

„Приходите на Исторически музей – Дряново се формират от входни такси в експозициите, екскурзоводско обслужване, продажба на сувенири и печатни издания, предоставяне на услуги и наеми. Посещенията на временните изложби и постоянната експозиция „Сътворено от Земята“ обаче са без входна такса“, споделя Иван Христов.

Ръководителят на културната институция изтъква още, че през отчетния период са извършени ремонт на ограда в Икономовата къща, цялостна подмяна на осветлението в експозиция „Археология и Възраждане“ в Дряновския манастир, както и текущи ремонти по поддръжката на ел. табла, врати, прозорци и др. Направена е реставрация на макет на църквата „Св. Троица“ в Свищов, а също и рамкиране на художествени произведения.

През годината музеят има две печатни издания-Албум „Дряново и Новото време 1880 – 1941. Документи, снимки, спомени“ и Известия на Исторически музей – Дряново, том II.

Музейните специалисти активно работят и по проекти.

Това са проект за издание към сдружение „Агора” за 3000 лева и организиране на национален пленер по живопис “Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще”. Проведен е и национален конкурс за портрет на Колю Фичето – без награда и детски национален конкурс “Преминал майстор през земята” с присъдени награди.

Представени са близо 20 временни изложби, както и гостувания на Историческия музей с мобилна изложба „Художниците и Дряново“ в Стара Загора и Севлиево.

През годината в музея са организирани представяния на пет книги. Осъществени са 12 съвместни дейности с други институции като читалища, училища, детски градини, Община Дряново, с Фондация „Америка за България“ и др.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *