ВодещиНовини

Залесяват 4743 дка нови гори по проект по ОПОС

„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово ще произведе около 475 000 фиданки и ще залеси 4 743 дка нови гори до края на годината по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Дейностите се извършват от есента на 2022 г. до края на 2023 г., а наименованието на проекта е „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“.

От представения пред участниците в пресконференцията отчет стана ясно, че в рамките на проекта е изпълнено още подпомагане на естественото възобновяване на гори със собствени работници и техника върху 2 010 дка. Върху 2 563 дка е извършена почвоподготовка преди залесяване.

Проведено е отглеждане на създадени култури с площ от 12 856 дка, разположени в територията на предприятието, както и кастрене на 12 208 дка тополови култури. При 671 дка стари насаждения е реализирано попълване на култури, а върху 1 648 дка е проведена отгледна сеч без материален интерес. Със средства от проекта предприятието е извършило още ограждане на млади култури с близо 43 километра ограждения и е закупило техника и инвентар за извършване на лесокултурни дейности в държавните горски територии в териториалния му обхват.

В своето изявление към участниците в пресконференцията директорът на СЦДП инж. Иван Недков подчерта, че въпреки всички затруднения, произтекли от външни фактори като неподходящи метеорологически условия, продължително засушаване, високи води на р. Дунав, преовлажняване на почвата и др., реализацията на заложените дейности по проекта е над 90%.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *