ВодещиПроекти

Дряново се сдоби с мобилна сцена по проект

Дряново вече има мобилна сцена. Това стана възможно благодарение на два проекта на Община Дряново по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Разработките са финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

„Придобиването на мобилна сцена ще благоприятства дейностите на местната администрация и културните организации в провеждането на събитията от културния календар на града“, коментира Тодор Георгиев, председател на Общински съвет-Дряново.

По втория проект е осигурено финансиране за ремонт и обзавеждане на Туристическия информационен център в Дряново.

Проектните предложения бяха подадени миналата година, в рамките на приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие на Водено от общностите местно развитие – МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Реализацията на разработките ще допринесе за повишаване качеството на туристическото предлагане в община Дряново.

С обновяването на Туристическия център ще се подпомогне дейността на частния туристически сектор в общината, а самият обект ще покрие условията за сертифициране, с цел включването му в националната мрежа от туристически информационни центрове.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *