ВодещиТуризъм

Закупуват мобилна сцена и ремонтират Туристическия информационен център в Дряново

Дейностите са по спечелени от Общината два проекта

Стартира изпълнението на два проекта на Община Дряново по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Разработките са финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.
Одобрените проекти са за закупуване на мобилна сцена и за ремонт и обзавеждане на Туристическия информационен център в Дряново.

Проектните предложения бяха подадени миналата година, в рамките на приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие на Водено от общностите местно развитие – МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

„Реализацията на заданията ще съдейства за повишаване качеството на туристическото предлагане в община Дряново. С обновяването на Туристическия център ще се подпомогне дейността на частния туристически сектор в общината.

Самият обект ще покрие условията за сертифициране, с цел включването му в националната мрежа от туристически информационни центрове.
Придобиването на мобилна сцена ще благоприятства дейностите на местната администрация и културните организации в провеждането на събитията от културния календар на Дряново“, уверяват от общинската управа.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *