UncategorizedОбщество

Тодор Георгиев-DJ Teddy Georgo, кандидат за общински съветник с бюлетина №68: Моята кауза е Дряново, знам как и мога да допринеса още много за благото на града, искам да живеем по добре

Уважаеми съграждани, скъпи приятели!

Аз съм Тодор Георгиев, по-известен като DJ Teddy Georgo, и се обръщам към вас с доверие и амбиция да ви представя моите идеи и планове за бъдещето на нашата община. Преди всичко, искам да подчертая важността на реда и спазването на законите.

Като общински съветник с три мандата, винаги съм имал активно поведение, неподлежащо на политически и други въздействия. Дори и като два мандата Председател на Общински съвет- Дряново винаги съм апелирал за пълна прозрачност. Считам, че работих за подобряване на организацията му на работа в екип и вземане на решения, свързани с широк обществен и граждански отзвук, важни за нашия град.

Давах и подкрепях всички добри предложения, като смятах, че са били за доброто и просперитета на Дряново, независимо от чия политическа група са били предлагани.

През мандата дадох своя глас за проекти, и подкрепих всички предложени от кмета г-н Трифон Панчев и колегите в Общинския съвет и общинска администрация, като съм се водил от максимата, че съм длъжен да работя за просперитета на нашия единствен работодател – гражданите на община Дряново.

Само чрез стриктно изпълнение на правилата можем да продължим да работим в уютна и безопасна среда за всички нас!

Общината трябва да отделя внимание за подобряване условията в училищата, като осигуряваме съвременни средства и уреждаме пространствата за образователна дейност. Ще продължа да подкрепям младите хора и ще насърчавам техния творчески потенциал и креативност, за да формираме успешни граждани. Ние трябва да се стремим към справедливост и солидарност. Ще продължа да се боря за равни възможности за всички граждани на Дряново, без значение техния социален или икономически статус. Желая да създадем нови програми, които подпомагат нуждаещите се и техните семейства, и да ги върнем обратно в активния живот на обществото.

Предимно чрез сътрудничество можем да постигнем по-добър живот за всички.

Здравеопазването е от особена важност в наши дни.

Ще продължа да инвестирам в подобряването на здравната инфраструктура на общината, като осигуряваме качествени медицински услуги и достъп до тях за всички граждани.
Ще насърчавам здравословния начин на живот и предлагането на информация за профилактика и лечение.

Силната икономика е крайъгълният камък на развитието на всяка община.

Моята популярност и лоби в страната ми дава възможност да се заема с привличането на инвестиции и развитието на нови бизнес възможности. Ще продължа да подкрепям местните предприемачи и ще предлагам мерки за стимулиране на иновациите и технологичното развитие. Само по този начин можем да създадем работни места и да подобрим стандарта на живот на нашите граждани.

Културата и рекламата са двете дейности, в които съм най-силен и които представят достойнствата на нашата община.

Ще продължим с развитието на културния календар, който да предлага разнообразни събития и дейности за всички възрасти. И занапред ще се грижа рекламните кампании да представят Дряново и да привличат още повече туристи.

Спортът е от изключителна важност за физическото и душевното благополучие на всеки от нас.

Ще работя за подобряване и разширяване на спортната инфраструктура в общината. Държа да отбележа, че следващата инициатива е стадиона в село Гостилица.
Ще подкрепям и финансово спортните клубове и организации, които развиват активни програми за гражданите.

Туризмът е сред основните сфери за развитието на региона.

Ще насърчавам инвестициите в туристическата инфраструктура и ще работя за представянето на нашите природни и исторически забележителности на международно ниво. Прозрачността е основен принцип на демократичното управление.

Както до сега, ще продължа да работя за откритост и прозрачност във всички дейности на общинското ръководство.

Местната коалиция подкрепя Трифон Панчев като кандидат за кмет втори мандат на община Дряново!

Уважаеми съграждани, вярвам, че със съвместни усилия и ангажимент можем и занапред да развиваме Дряново като модерна и привлекателна община. Аз обещавам да работя упорито, за да бъде осъществено истинското благоденствие на всички нас, основано на ред, развитие и справедливост.

Знам как, искам и мога да го постигна!

Ще бъда изключително удовлетворен ако в изборния ден-29 октомври ме подкрепите с интегрална бюлетина № 68 !

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *