ВодещиОбщество

Д-р Теодора Мъглова, кандидат за общински съветник от ГЕРБ: Време е здравеопазването да се превърне в приоритет за Община Дряново

Д-р Теодора Мъглова е лекар-педиатър към МБАЛ “Д-р Тота Венкова“-Габрово и към Медицински център в Дряново. Удостоена е с почетен знак и грамота в категория ”ОТЛИЧЕН ЛЕКАР ОТ РЛК ГАБРОВО 2021 г.”. Д-р Мъглова е общински съветник към Общински съвет – Дряново мандат 2019-2023 година. От юни 2020 г. е председател на Постоянна комисия ”Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” към Общински съвет – Дряново, а от януари 2022 г. е председател на Комисията за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“. В настоящата предизборна кампания е кандидат за общински съветник от ГЕРБ с преференция 102.

-Д-р Мъглова, кои са основните проблеми в сферата на здравеопазването и социалните дейности, пред които е изправена община Дряново? Как виждате тяхното решаване?

-Дряново е град, в който здравеопазването е организирано само на ниво първична и специализирана доболнична помощ. В града функционира и филиал на Центъра за спешна медицинска помощ. Проблемите в сферата на здравеопазването произтичат от липсата на болнична медицинска помощ и необходимостта от достатъчна по обем доболнична такава, която да задоволи нуждите на населението. Поради нарастващия кадрови дефицит и напредване на възрастта на малцината местни медици, останали да практикуват на територията на общината ни, предизвикателствата, пред които ще бъде изправена местната власт в най-скоро бъдеще, ще са свързани именно с решаването на този проблем.

Населението на общината ни е застаряващо. Малко са хората, които имат възможност да потърсят и получат медицинско обслужване извън общината. Считам за целесъобразно всяко едно действие, което би имало за резултат задържане или привличане на медицински кадри на територията на община Дряново. Усилията ни неминуемо трябва да са в посока осигуряване на специалисти, които да идват от съседните градове, за да преглеждат жителите на общината, а не транспорт на болни към съседните градове. Това определено не е невъзможна мисия.

С добра координация между местната власт и предлагащите здравни услуги местни медици, вярвам, че това е реализируема цел. Сградата на бившата Поликлиника, в която се осигурява основна част от здравните дейности, е общинска. Именно доброто стопанисване на сградата и създаването на конкурентни условия на труд са едно от оръжията към постигане на по-добро здравно обслужване. От момента на закриване на болницата в Дряново, темата здравеопазване не стои на дневен ред пред местните управници. Дълги години в местния бюджет реално не са се отделяли средства за здравеопазване. Това няма как да продължи така, ако властимащите не искат да оставят града не само без болнична медицинска помощ, но и без доболнична такава.

За щастие, благодарение на държавата Центърът за спешна медицинска помощ е добре оборудван и кадрово обезпечен.

Считам, че създаването на обществен съвет по здравеопазване към кмета на общината е едно задължително условие за съхраняване и подобряване на здравните услуги на територията на община Дряново. В този съвет ще влизат представители от всички регистрирани лечебни заведения, предлагащи лекарски и зъболекарски услуги, както и местните аптеки, за да могат да бъдат представяни проблемите на местното здравеопазване и да бъдат търсени оптималните методи за тяхното съвместно решение. Вярвам, че в диалога се ражда истината. Както в личен, така и в професионален план, аз обичам да играя с открити карти. Когато картите на всички участници са на масата, проблемите неминуемо ще бъдат решени.

-Като председател на Комисията па здравеопазване към Общинския съвет внесохте редица предложения, насочени към създаване на устойчиви политики по отношение на децата. Каква е Вашата оценка по отношение на постигнатите резултати?

-Аз съм човек, който е решил да отдаде личния и професионалния си живот на децата. Като майка на две деца и детски лекар, аз няма да спра да се боря за детското щастие и по-доброто бъдеще на децата. Това е смисълът на моя живот и основен мотив за написването на предложенията ми за изменения и допълнения на правилници, както и създаването на нови такива. Децата ме вдъхновяват. Самата аз нося детското в себе си и не ме е срам да го показвам. Имам много енергия, амбиции и мечти. Не мисля да спирам да ги следвам. Откровена съм към хората, макар това да ми носи и негативи. Но вярвам, че няма нищо по-хубаво от истината и нищо по-лошо от лъжата. Залагам на чистотата в човешките взаимоотношения и се стремя да възпитам децата си в честност.

Правилниците, по които работих през последните 4 години като общински съветник и председател на комисията по здравеопазване и социални дейности, са свързани с финансовото подпомагане на новородени и осиновени деца, семейства и двойки с репродуктивни проблеми и деца сираци.

Плод на моя дълъг труд и желание да оставя следа след себе си като общински съветник, е създаденият от мен и приет с пълно мнозинство в Общински съвет „Правилник за  ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново”.

Горда съм, че в резултат на труда ми значително се завиши делът на бюджета, отделян и изразходван за финансово подпомагане на дряновските деца.  Чувствам се удовлетворена от работата си като общински съветник, имащ отговорността да е председател на комисията по здравеопазване и социални дейности.

Общинският съвет е законодателният орган на една община и считам за абсолютна отговорност на всеки един общински съветник да направи промени в нормативните уредби спрямо компетенциите си, за което се предполага, че му е гласувано доверие и за което получава заплата като такъв. Общинският съветник не е този, който безропотно се съгласява с всяко кметско решение. Той е този, който, чрез компетенциите и работата си, може да подпомогне работата на изпълнителния орган и на общината като цяло. Към това се стремя аз. И мисля, че в този мандат го показах и изпълних.

-Работите активно и в подкрепа на възрастните и хората в неравностойно положение. Те от какво имат нужда и какво предвиждате да се случи в Дряново през следващите 4 години, за да им бъдат осигурени грижа и подкрепа?

-Планираме да осигурим грижа и подкрепа за възрастни хора и хора в неравностойно положение чрез запазване и надграждане на съществуващите в община Дряново социални услуги. Ще работим за повишаване на качеството на предоставяне на услугите, чрез подобряване на материалната база, обучение и супервизии за персонала, привличане на млади и квалифицирани специалисти, при необходимост и чрез дофинансиране. Предвиждаме разкриването на нови услуги, с оглед потребностите на местната общност.

По отношение на услугите, които се финансират от общинския бюджет, ще надградим дейностите в Домашен социален патронаж, който, освен доставка на храна по домовете, да предлага и подкрепа на възрастните хора в ежедневието им.

Изключително важно е да работим за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в града и селата.  Необходимо е да бъде подобрена и материалната база на клубовете на пенсионерите, както и на тези на хората с увреждания, като ще предложим механизми и за финансиране на дейностите им.

-А какви политики смятате, че могат да бъдат реализирани, за да се задържат младите хора в общината и да се привлекат нови?

-Дряново е град с прекрасно местоположение. Това само по себе си е едно огромно предимство, но далеч недостатъчно, за да задържи или привлече младите хора. Действията, които трябва да се предприемат, са в различни насоки. Категорично трябва да се подобри инфраструктурата в града и селата. Съществува тенденция за миграция на млади семейства към малките населени места. Обикновено това са хора, работещи от вкъщи, които предпочитат да отглеждат децата си далеч от шума, замърсяванията и опасностите, които крие животът в големия град. За тези хора е важно създаването на условия за добри комуникации –  пътна инфраструктура, транспорт и интернет.

Друга част от младите хора са жителите на общината ни, при които усилията трябва да са насочени към това да предотвратим желанието им да напуснат Дряново, тоест да създадем условия за развитие на икономиката и разкриване на работни места, да осигурим достъпно и качествено образование и здравеопазване, както и да създадем достатъчно места за отдих и развлечение.

Дряново все още няма обособен градски парк, в който да има възможност за развлечения, разходка, игри и почивка на всички възрастови групи. Такива паркове реално има във всички общини на територията на габровска област. Със сигурност това трябва да е една от задачите на управляващите в предстоящия мандат.

Стимулиране на талантливите дряновски деца и осигуряване на възможност за бъдеща реализация и ангажираност е един от методите за задържането им в града.

Дряново има потенциал да се превърне в един малък оазис, където живеят и сбъдват мечтите си, избралите да останат или новодошли „дряновци”. За тази цел просто трябва да си подадем ръка, да вложим експертизата и компетенции си, да бъдем отдадени и отговорни и да си помагаме, а не да се делим!

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *