ВодещиОбщество

ПГИТ „Рачо Стоянов” в Дряново е единствено икономическо училище в Габровска област

Директорът Мария Събева: От 1 септември училището е с ново име, а девизът му е „Професионализъм, Градивност, Интелект, Традиция“

Професионална гимназия по икономика и техника „Рачо Стоянов“ – Дряново, основана през 1962 година като единствено икономическо училище в Габровска област, днес предлага  обучение и в техническо направление.

Продължава да работи като съвременно и необходимо училище по икономика и техника, което привлича и задържа учениците чрез добрия психологически климат, обновената материална база  и  висококвалифицираните преподаватели.

Те прилагат интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от професионалната подготовка и способностите на децата за добра реализация на пазара на труда.

Това сподели в навечерието на първия учебен ден директорът на училището Мария Събева.

Тя допълни, че се издига ролята на ученика като партньор в съвременния образователен процес. Гимназията предлага качествено образование и подготвя кадри необходими за нуждите на бизнеса на територията на община Дряново, Габровска и други области на страната.

„В гимназията се обучават 91 ученика в дневна и дуална  форма на обучение в седем паралелки по специалностите „ Машини и системи с ЦПУ“ – дуална форма, „Организация на туризма и свободното време“ и „Икономика и мениджмънт“.  Фирмите  „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“  ООД , „Вагонен завод – Интерком“ АД, „Тисина“ ООД, „Унитраф“ АД  като бизнес-партньори на гимназията подпомагат учениците  в дуалната форма на обучение“, сподели още Мария Събева.

Тя допълни, че учениците на ПГИТ „Рачо Стоянов” – Дряново вземат активно участие в различни инициативи, национални състезания и конкурси, завоювайки призови места, те придобиват самочувствие, подплатено със знания, умения и творческо мислене.

Училището работи по националната програма на МОН  „Изграждане на училищна  STEM  среда“, „Образование за утрешния ден“, „Равен достъп“, по проекти: „Ученически практики-2“ и „Професионалното образование – традиция и нови възможности“  финансирани от ОП НОИР.

„Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ , а Фондация FARE Net – Англия активно подкрепя спортните инициативи на училището.

От 1 септември училището е с ново име- Професионална гимназия по икономика и техника „Рачо Стоянов“ съгласно заповед на министъра на образованието и науката. Девизът на гимназията съдържа абривиатурата на учебното заведение и е „Професионализъм, Градивност, Интелект, Традиция“.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *