ГорещиПроекти

Подготвят информационна конференция на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и Община Трявна отправят покана до всички заинтересовани лица по повод предстояща информационна конференция.

Събитието ще е на 4 от 10:00 ч. в многофункционална зала „Дръзновение“ в сградата на Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ в Трявна.

Събитието е поредно и се реализира във връзка с Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „лагамеДряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Паралелно с информационната конференция в Трявна ще се проведе и същата такава в Ритуалната зала на Община Дряново.

От МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ уведомяват, че към настоящия момент са проведени една информационна конференция, четири информационни срещи, две обучения на местни лидери и заинтересовани страни, както е извършено и публикуване на четири публикации в печатни медии. Предстоят още две публикации за популяризиране сред широката общественост за изготвянето на стратегията, както и за изготвяне на подробен анализ на територията и нейните нужди.

„Бяха обхванати всички населени места от общината. Ще бъдат обсъдени всички постигнати резултати и дейности в многофондовата стратегия, на която залага Местната инициативна група, включваща освен земеделската програма, и програмите: „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Околна среда“, „Образование“, „Развитие на човешките ресурси“.“, допълва още председателят на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ г-н Галин Герганов.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на сайта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *