ГорещиОбщество

Общинският съвет в Дряново на 23 август гласува Бюджет-2023

Предстои изключително важна сесия на Общинският съвет в Дряново, на която ще бъде утвърден проекта за Бюджет-2023. Заседанието е насрочено за 23 август от 15 00 часа в Ритуалната зала на Общината.

Освен това в дневния ред са включени и други точки.

На сесията предстои утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2023/2024 година.

Ще бъде предложено за гласуване издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващо авансово плащане по договор за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“, финансира по процедура BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.

Местните парламентаристи ще разгледат още предложение за осигуряване на средства за ремонт на дюкянско помещение към храм „Света Троица“, което да бъде преустроено на ателие по дърворезба.

Ще гласуват увеличение на числеността на персонала в Домашния социален патронаж в Дряново и ще трябва да определят основното трудово възнаграждение на кметовете на Община Дряново и на село Царева ливада, считано от 1 август 2023 г.

На заседанието ще се обсъжда предложение за ежегодно представяне в Общински съвет-Дряново от Директора на Исторически  музей – Дряново на доклад за намеренията за реализиране на управленската си програма, при утвърждаването на бюджета за календарната година, и на финансово-икономически анализ за състоянието на музея – до 31 март на следващата бюджетна година.

Предстои да бъде гласувано и съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане.

Съветниците ще разгледат и искане за отсрочване или разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, постъпило в Община Дряново от фирма „Вагонен завод – Интерком“ АД .

„Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”, информира председателят на Общинския съвет Тодор Георгиев.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *