ГорещиОбщество

Община Дряново ще харчи над 20 млн.лева от бюджет 2023

1 618 000 лева ще влязат в хазната от местни данъци

На над 20 млн.лева възлиза бюджетът за 2023 година на Община Дряново. На 23 август общинските съветници гласуват финансовите параметри.

Субсидиите от републиканския бюджет са 12 859 267 лв.

Обща допълваща субсидия е 9 811 067 лв., а общата изравнителна субсидия- 969 000 лв.

За зимно поддържане се отпускат 255 300 лв., а за капиталови разходи-1 785 400 лв.

Планираните постъпления от местни данъци са в Приходи от местни данъци са в размер на 1 618 000 лв. От патентен данък се очакват 15 000 лв. , от данък недвижими имоти 300 000 лв., а от налозите за превозни средства-400 000 лв. От данък придобиване на имущество в общинската хазна трябва да влязат 885 000 лв., а от туристически данък 18 000 лв.

В бюджетната рамка са заложени постъпления от 506 755 лева от продажба на общинска собственост, както и 369 255 лв.от продажба на услуги и стоки.

От общински такси са предвидени 1 024 570 лв., от глоби и лихви- 90 000 лв. и още 16 700 лева от други неданъчни приходи.

Разходна част на бюджета включва 7 148 373 лв.за общи държавни служби, в това число и 218 400 лева за Общинския съвет.

По перо „Отбрана и сигурност“ са заложени 350 764 лева, за „Образование“-4 691 446 лева, за „Здравеопазване“ /детски ясли и училищно здравеопазване“-896 444 лева.

За направление „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заделени 3 866 982 лева, за „Жилищно строителство и опазване на околната среда“-7 435 251 лева, за „Култура и религиозни дейности“-1 187 304 лева и за „Икономически дейности“-324 071 лева.
Социалната програма на Община Дряново обхваща специализирана институция за предоставяне на социални услуги „ Комплекс за социални услуги за възрастни хора“ с капацитет 157 места и бюджет 1 179 491 лв.

Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 155 места ще разполага с 1 383 233 лв. в т.ч. Дневен център за лица с увреждания, „Защитено жилище“ – с. Царева ливада, Дневен център за стари хора, „Защитено жилище – гр.Дряново“, „Защитени жилище“ – с.Гостилица, Център за обществена подкрепа.

Домашният социален патронаж с капацитет 80 места ще функционира с бюджет от 132 810 лв.

На 7 400 лева възлизат субсидиите за три пенсионерски клуба и клуб на инвалида.

Отпадат таксите за детска градина. Ще се изплащат еднократни помощи за новородени и помощи на сираци и полусираци, ще се подпомагат и семейства с репродуктивни проблеми.

Средства са предвидени и за спортни дейности.

Субсидиите за спортните клубове възлизат на 76 000 лв. Дейностите от културния календар са обезпечени с 112 530 лв.

За читалищата и Исторически музей са осигурени 751 061 лв.

Ремонтите на общинска пътна мрежа ще се извършват с 1 491 936 лв.

Чистотата в общината ще се гарантира с 905 210 лева, а за уличното осветление са гарантирани 193 600 лева.

10 000 лева ще бъдат вложени в подновяване на хоризонтална и вертикална маркировка.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *