ВодещиОбщество

Община Дряново с активна превенция срещу противообществени прояви от непълнолетни

​​​​В община Дряново действа Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Към нея активно работи Консултативен кабинет за социална превенция с трима обществени възпитатели.

Статистиката сочи, че през 2022 г. са постъпили 8 преписка за извършени противообществени прояви на непълнолетни. Заедно с отложените от предходна година са разгледани 6 и са наложени възпитателни мерки. За превантивна работа с обществен възпитател са насочени 6 непълнолетни лица.

Към края на 2022 г., на територията на община Дряново няма забелязани или установени непълнолетни, принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.

Местната комисия не е насочвала деца, извършители на противообществени прояви към Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“.

МКБППМН активно работи с училищните комисии за първична превенция. Провеждат се различни кампании, с участие на младежи за превенция на престъпността, насилието, агресията.

Община Дряново, МКБППМН, органите на реда и образователните институции работят и търсят ефективни методи за превенция на употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества сред младите хора.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *