ВодещиПроекти

Интегрират деца чрез обучение по предприемачество

Инвестицията е за 33 159 лева

Община Габрово спечели проект в конкурс на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката. Стойността му е 33 159 лв., а дейностите ще се реализират за 10 месеца в рамките на предстоящата учебна година.

Проектът се казва „Предприемачество и креативни форми на взаимодействие между учениците за постигане на ключови компетентности“. Той ще обхване над 150 ученици от начален и прогимназиален етап, педагогически специалисти, съветници и родители. Целта е да се даде възможност на ученици от различен етнически произход да повишат знанията си и да развият социални и културни умения, за да се подпомогне тяхното приобщаване.

Обучението ще се извършва в работни ателиета по предприемачество и в клубове за познание, насочени към зелената икономика. Предвидено е да се проведе семинар под формата на „отворено пространство“, където ученици, родители и учители ще споделят проблеми, на които ще търсят общи решения. Процесът ще бъде ръководен от образователни медиатори, психолози и представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, който е със седалище Велико Търново.

Заложени са различни форми на занимания в мултикултурна среда, тренинги за преодоляване на предразсъдъците, възпитание в толерантност, сътрудничество и комуникативни умения. Идеята е да се засили мотивацията за учене и да се подкрепи бъдещата реализация на подрастващите.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *