ВодещиОбщество

Гражданско движение „За Родно Дряново“ с официална регистрация в Търговския регистър

В програмата на организацията са залегнали цели и приоритети в различни направления, сред които са образование, здравеопазване, икономика, култура, спорт и туризъм

Новоучреденото Гражданско движение „За Родно Дряново“ вече има официална регистрация в Търговския регистър.

Създателите на организацията заявяват, че са обединени в стремежа си към справедливост и солидарност на всички свои съграждани.

„Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на хората. Смятаме, че е настъпило времето, в което гражданското общество решително ще поеме отговорността за своето развитие на родния град“, подчертават учредителите.

Те избраха Управителен съвет от 4-ма души с председател Тодор Георгиев, двама зам.председатели- д-р Снежана Досева и Ивайло Лисичков, и секретар на организацията д-р Иван Събев, с членове Румяна Петричева, Йоан Асенов и Нели Алексиева.

Гражданското движение „За Родно Дряново“ ще работи по набелязани основни цели и приоритети в различни направления, сред които са образование, здравеопазване, икономика, култура, спорт и туризъм.

„Образованието днес е достигнало своето най-ниско равнище в новата ни история. През последните повече от 20 години никой не прие образователната реформа за свой водещ приоритет. Няма цялостна стратегия за нейното развитие както на национално, така и на регионално и местно ниво.

Необходимо е осъвременяване на учебните програми и учебното съдържание с цел практическа насоченост и развитие на умения и компетентности.

Повишаване на статута на преподавателския състав (в училищата и в детските градини) и увеличаване размера на възнагражденията им“, изтъкват активистите от Гражданското движение.

Те са категорични, че са необходими мерки за задържане на всички здравни специалисти-лекари, медицински сестри, фармацевти и др.

Належащо е да се търси възможност за формиране на среден квалифициран медицински персонал, който да може да осигури максимално ефективна здравна помощ на място, за да не се подлага на риск човешкият живот по битови причини – липса на медицински грамотен персонал в малко населено място.

Детското здравеопазване е основен ключ към реално подобрение на демографската структура.

„Целим да постигнем икономическо развитие за общината, водещо до благоденствие на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Стремежът ни е да бъде установена благоприятна среда за самостоятелно и независимо развитие на индивидуалните инициативи, при високо ниво на обществена отговорност от страна на предприемачите. Oблекчаване на условията за започване и развиване на бизнес, намаляване на административните и регулаторните режими за малките и средните предприятия, зависещи от общинска администрация.

Целенасочени действие за привличане на инвеститори, чрез предлагане на общински терени и земи за производствени бази и помещения.

Това предполага разкриване на нови работни места, увеличаване на производството, развитие на търговията и услугите. Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки“, пише в програмата на Гражданското движение.

Членовете на организацията ще работят за запазване на културно-историческите ценности в региона. Залагат на засилена реклама и разпространение на културното наследство и туризма.

„Целта е превръщане на град Дряново в една от водещите културно-исторически дестинация и привлекателно място за туристите от всички краища на страната и чужбина.Важно е да се развие дейността на Туристически информационен център. Ще предприемем инициативи, свързани с творчеството и дейността на знаменитите за града личности. Предвиждаме създаване на туристически карти на забележителностите в общината, както и за туристическите обекти и местата за настаняване“, посочва председателят на Гражданското движение Тодор Георгиев, който е председател на Общинския съвет в Дряново.

От ръководството на Сдружението информират гражданите, че офисът се намира на ул. „Станционна”, 13 (до пощата, срещу офиса на Булсатком).

„Вратите на гражданското движение са отворени за посетители“, приканват от Гражданското движение „За Родно Дряново“.

 

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *