ВодещиОбщество

Общинският съвет в Дряново одобри продажба на сгради и недвижими вещи в социален дом в Радовци срещу 286 670 лева

Купувачът се задължава да открие минимум 15 нови работни места в имота, в срок до 3 години

Общинският съвет в Дряново даде съгласие да се открие процедура за продажба в пакет на сгради и движими вещи в „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ в с.Радовци. Имотът е частна общинска собственост и е с обща площ 8696 кв.м.
Местният парламент определи началната конкурсна цена за продажбата на имота, сградите в него и движимите вещи в размер на 286 670 лева. Сумата включва земята и движимите вещи.
Общинарите гласуваха и условията на конкурса. Според тях купувачът се задължава да открие минимум 15 нови работни места в имота, в срок до 3 години от покупката.
„При неизпълнение на условията на покупката, новият собственик дължи неустойка в размер на 10% от цената. Общинският съвет възлага на кмета на община Дряново Трифон Панчев да извърши всички правни и фактически действия по провеждане на процедурата за продажба, включително да определи условията по нея, и да сключи договор със спечелилия конкурса участник“, пише в решението на местния парламент.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *