ВодещиОбщество

НЧ „Развитие 1869“ в Дряново получи лиценз за социалната услуга „Застъпничество и посредничество“

​​​​​Културната институция е единствената в страната, която вече 16 години успешно управлява Център за обществена подкрепа

Народно Читалище «Развитие 1869» в Дряново получи петия си лиценз, който е за социалната услуга „Застъпничество и посредничество“. Културната институция от 16 години успешно развива Център за обществена подкрепа.
„Вече работим по новата услуга. Тя може да се предлага самостоятелно или в комплекс с други дейности в Центъра. Услугата е специализирана по смисъла на чл.12 от ЗСУ и достъпът до нея е с предварителна оценка на потребностите или като мярка по закрила на детето. Застъпничество може да се реализира като превантивна услуга в рамките на общностна работа.
Подходяща е за деца от 10 до 18 години, родители и лица, полагащи родителски грижи. В определени случаи услугата се реализира за деца над 10 годишна възраст, като се осъществява посредничество, което родителите не са успели или не са способни да осъществят. За родители или лица, полагащи родителска грижа, се реализира през посредничество и/или застъпничество пред общински и държавни органи и институции“, обясни Мирослава Тропчева, управител на Центъра за обществена подкрепа в Дряново.
По думите и посредничеството се осъществява през съпровождане на клиентите на услугата при контактите им с общински и държавни власти. То е свързано с подкрепа при изготвяне и събиране на необходимите документи за получаване на възможности за реализиране на права на децата и семейството. Освен това се оказва съдействие при комуникирането по различни въпроси от интерес на клиента на услугата в това число и при административни процедури, например в образователната система.
„Застъпничеството включва както лобиране за интересите на клиент на услугата, така и за уязвима група от общността. Реализира се през срещи с длъжностни лица в общинската и държавната администрация, работа в мрежа с други организации за постигане на промяна в нормативната уредба в интерес на уязвими групи от общността. В рамките на застъпничество се организират и провеждат срещи между хора в неравностойно положение и управленци на изборни позиции, кореспонденция с общински и държавни институции, участие в изработването на общи позиции по отношение на нормативната база“, разяснява още Тропчева.
Тя допълва, че за реализиране на услугата е необходима зала за индивидуална работа. За организиране и провеждане на групови срещи е нужен салон, с капацитет до 50 човека. „Извършваме дейността и мобилно като ползваме предоставени помещения на държавната и общинската администрация при съпровождане на клиентите“, уточнява Мирослава Тропчева.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *