ГорещиНовини

Новосформирана работна група от експерти ще реагира на сигнали заради зачестилите срещи с кафява мечка в област Габрово

Специалистите препоръчват обезопасяване на кошери, овощни дървета, кошари чрез електропастири и огради, както и да няма леснодостъпна храна

Дискусия с всички страни, имащи отношение към зачестилите срещи с кафява мечка в областта, се проведе в Областна администрация- Габрово.Създадена е работна група от експерти, която да реагира на сигнали. Обсъдени бяха още отговорностите, които има всяка институция, причините за честата поява на вида и предпазни мерки, които следва да се спазват.

Присъстваха експерти и ръководители на РИОСВ, РДГ, СЦДП, ДГС Габрово, ДЛС „Росица-Лъгът“, Национален парк „Централен Балкан“, ДПП“Българка“ и четирите общини в областта.

От страна на МОСВ участие в срещата взе участие Радостина Галатионова, главен експерт в Национална служба за защита на природата , както и Александър Дуцов-представител на WWF- България, единствената засега структура, която има разрешително от МЗХ за улавяне и преместване на „проблемни“ мечки.

Според специалистите причините за по-честата поява на вида са пролетта и лятото са размножителен сезон за мечките, женските и малките са изтласкани към периферията на местообитанията и се създава грешно впечатление за нарастване числеността на вида.

Друга причина е, че животните са привлечени от леснодостъпна храна в дворовете, необезопасени или незаконни сметища.

В тази връзка, експертите препоръчват да се вземат предпазни мерки, които биха допринесли до намаляване на нежелани щети и инциденти. Те съветват обезопасяване на кошери, овощни дървета, кошари извън населени места чрез инсталиране на електропастири, огради, и др. Апелира се за недопускане на паша на домашен добитък без пастир, както и да не се изхвърлят храни, хранителни отпадъци и умрели животни.

По думите на специалистите тези предпазни мерки биха предотвратили привикването на мечките към леснодостъпната храна и превръщането им в проблем за човека.

На срещата бе взето решение да бъде създадена работна група от експерти в областта на лова, ветеринарно медицинската дейност и местната власт, която да реагира на подаден сигнал за мечка и да установи има ли наличие на заплаха или щети, както и действията, които трябва да бъдат предприети за уведомяване на отговорните институции, в случая РИОСВ и РДГ.

Допълнителна информация за мерките, които да се вземат за предотвратяване на нежелани срещи, както и законовите процедури, при възникнали материални щети и предоставянето на обезщетения в такива случаи,  ще бъде разпратена към всички кметове и кметски наместници на територията на област Габрово.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *