ВодещиКултура

Експозицията за Колю Фичето е дело на създател на музейното дело в Дряново – Константин Йорданов

Константин Йорданов е първият музеен специалист в Дряново. Той завършва специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и е назначен в щата на Окръжен Народен музей – Габрово като уредник на неговата етнографска експозиция. Тя била открита на 22 януари 1966 г. на втория жилищен етаж в реставрираната Лафчиева къща в Дряново. Задачата на младия историк била да проучва местната история, да събира и обработва нови музейни експонати, които да формират фонд за бъдещ исторически музей в града.
От 1 август 1967 г. в тези проучвания се включва втори уредник – Димитър Минчев Димитров, историк, възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който работи във филиала на ОИМ – Габрово в Дряновския манастир.
Константин Йорданов създава първата музейна сбирка от най-новата история на Дряново и я открива на 23 ноември 1968 г. в родната къща на антифашиста Иван Владков – член на групата „Боевой“, по повод 25-годишнината от неговия разстрел. Тази сбирка отново е към структурата на ОИМ – Габрово.
Следващата експозиция в Дряново е за майстор Колю Фичето и е създадена след убедителното доказателство на Константин Йорданов, че градът е родно място на майстора. Тя е открита на 20 юли 1969 г. в специално построена нова сграда. Константин Йорданов участва при събирането на архивни материали и строителни инструменти, които онагледяват разказа за живота, творчеството и значението в българската архитектура на бележития възрожденски строител.
„Активната събирателска, научно-изследователска и експозиционна дейност, както и добрата професионална подготовка на дряновските уредници са основание от началото на 1970 г. за разкриването на самостоятелен исторически музей в Дряново, чийто първи директор е Константин Йорданов. Той ръководи институцията до началото на февруари 1980 г. Най-значимото събитие от този период е откриването през 1971 г. на нова експозиция за историята на Дряновския манастир и четата на поп Харитон Халачев от 1876 г. Заедно с Димитър М. Димитров, К. Йорданов подготвя нейния тематико-експозиционен план, организира експедиция до родните места на въстаниците, събира нови експонати и научни издания“, разказва музейният уредник Стефана Вълчева.
Директорът на Исторически музей-Дряново подготвя първите научни конференции за историята на дряновския край през Възраждането и в Новото време. Той привлича за участие в тях известни български историци като акад. Жак Натан, проф. Николай Генчев, ст. н. с. Огняна Маждракова, проф. Николай Ковачев, проф. Никола Пенски, литературния историк доц. Николай Димков и др. Издава изследванията от конференциите в отделни сборници и инициира съвместно с доц. Н. Димков сборника „Дряново и дряновският край“, в който публикуват материали музейни служители, историци и краеведи.

Веселина АНГЕЛОВА
снимките са предоставени от съпругата на Константин Йорданов-Ана Йорданова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *