ГорещиИнтервюта

Ангел Ангелов, зам.кмет на Община Дряново: Изпълняваме амбициозна капиталова програма на обща стойност 10 068 614 лева

Ангел Ангелов е зам.кмет на община Дряново първи мандат като оглавява ресор „Икономика и финанси“. Завършил е ПТГ „Димитър Крусев“ в Дряново и УНСС-София.
Има богат професионален опит като в периода 2008- 2019 година е бил собственик и управител на търговски дружества в сферата на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници.
През 2004- 2008 година е бил служител в Икономическа полиция в София, през времето от 2003 до 2004 година е работил в Охранителна полиция в София, а преди това е бил в Охранителна полиция гр. Дряново

-Господин Ангелов, как се управлява Община по време на криза?

-Действително сме изправени пред сериозни предизвикателства. Кризата е дълбока и това, че нямаме републикански бюджет, респективно и общински, допълнително усложнява ситуацията. Справяме се в тази сложна обстановка с финансова дисциплина. От началото на мандата сме предприели мерки към некоректните платци. Всички, които не си плащат в срок дължимите данъци и такси, ги даваме на съдебен изпълнител. Спрямо стотици граждани и фирми са предприети такива действия. И това даде резултат като болшинството от длъжниците започнаха да си погасяват задълженията си. Преди години това не е правено и голяма част от дължимите суми са погасявани по давност. По този начин е причинявана огромна щета на местния бюджет. Ние разчитаме на тези приходи, защото с тях реализираме значителна част от дейностите, които са важни за благоденствието на жителите на общината.

-Как ще реализирате набелязаните местни дейности при липсата на бюджет?

-На последната сесия на Общинския съвет съгласно последните указания на Министерството на финансите бяха приети конкретни разчети за местните дейности, включително и средства заделени за капиталови разходи. С тях буквално от края на март започва изпълнение на капиталовата програма, която е доста амбициозна за настоящата година и е на обща стойност 10 068 614 лева.

-Споделете какво е залегнало в Капиталовата програма на Община Дряново.

-Имаме гарантирано финансиране с целева субсидия от Републиканския бюджет за тази година в размер на 1 743 100 лева. С тези средства ще бъде реализиран важен проект за реконструкцията на улици, тротоари, вертикална планировка, подмяна на водопроводни инсталации, ремонт на външни фасади и др. 117 000 лева ще бъдат вложени в изграждане на отоплителна и вентилационна система на Културния дом. Заложили сме капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и предходни остатъци в размер на 1 032 120 лева. С тях трябва да се извършат ремонти на улици в Дряново и село Керека, басейн на стадион „Локомотив“, основен ремонт на паркинг и др. През тази година заделихме и 52 800 лева с които ще се направи пешеходен прелез на ул.“Ангел Кънчев“ , което ще облекчи живущите в този район. Проведени бяха срещи в Министерството на транспорта и с ръководството на БДЖ и оттам единствено получихме одобрение да бъде изградено пешеходно преминаване. Проектът е съгласуван с всички институциии и предстои изграждането, което е съобразено с преминаващи влакове. Ще се положи настилка между коловозите, ще има осветление и видеонаблюдение.

-Какви други по-значими проекти са в процес на реализиране в община Дряново?

-С решение на Общинския съвет на последната сесия освободихме от такса битови отпадъци читалищата, които ползват общински сгради. Имаме предвидени капиталови разходи, финансирани от други източници на обща стойност 6 258 194 лева. Това са спечелени проекти с приключили процедури по тях и избрани изпълнители на обществени поръчки. С финансиране от близо 3 млн.лева от ДФ „Земеделие“ ще се прави ремонт на общински пътища към кв. „Марча“ и селата Ритя и Балванци. Около 2 млн.лева са предвидени за реконструкция на общински път до с.Куманите. Друг важен проект е изграждането на подпорна стена на левия бряг на река Дряновска за които има осигурено финансиране за близо 1 млн. лева.

-Като сериозен проблем се очертава справянето с бездомните кучета. Какви мерки се предприемат?

-Опитваме се да решим този проблем и работим съвместно с Фондация „Улични сърца“. За съжаление капацитетът на приюта в с.Глушка е ограничен и не винаги може да се реагира на момента. Искам да апелирам към собствениците на домашни кучета, че могат да се възползват от програмата, която предвижда безплатно кастриране. Освен това стопанинът се освобождава и от годишна такса за притежание на куче. През м.април организираме образователна програма за деца от града, относно поведение и възпитаване на домашните им любимци.

-Има ли инвеститорски интерес към община Дряново?

-В икономически план общината се развива добре. Имаме работещи предприятия. Инвеститорските намерения към момента са предимно за изграждане на фотоволтаични централи. Има доста проекти за такива инсталации предимно върху свободни частни терени.

-Как стои въпросът със санирането на сградите?

-Това ми е болна тема, защото в предишния период от 2016 г. цели 6 месеца се занимавах с подготовката на документите на Сдружение „ЖК Априлци блокове 1-6“, което включва ансамбъл от 6 жилищни блока с 9 входа и над 200 собственици. Успяхме да отговорим на всички изисквания на програмата, но тъкмо когато входирахме документите в Банката за развитие, се оказа, че спират проекта, докато не се осигури финансиране. Сега отново съм поел инициативата на Сдружение „ЖК Априлци блокове 1-6“, има и още няколко сдружения в Дряново, които подготвят документи за участие.. Изискванията вече са много по-сериозни, защото трябва да се набави технически паспорт на сградата, да се направи техническо обследване, което е свързано с разходи на собствениците и няма гаранции, че тези сгради ще бъдат одобрени. Класирането на проектите ще е по точкова система и на база цялата страна.

-Какви са амбициите Ви относно развитието на община Дряново?

-Завърнах се в родния си град Дряново след като приех поканата на кмета Трифон Панчев да работя за просперитета на общината с няколко основни идеи и мога да кажа, че голяма част от тях вече са реализирани. Въведохме контейнер за събиране на строителни отпадъци. До момента сме изпълнили над 400 заявки за контейнери, като тук основната цел е да предоставим услуга на жителите на общината и да предотвратим изхвърлянето на строителни отпадъци на нерегламентирани територии и образуване на сметища, които впоследствие общината трябва да чисти. Освен това след като искаме да развиваме Дряново като туристическа дестинация, е важно градът да е чист и приветлив. Засилихме дейността на ОП „Чисто Дряново“, осигурихме нова техника за сметосъбиране, нови контейнери и нови кошчета за отпадъци, нови пейки. увеличихме щата. Част от външните услуги по озеленяване, поливане на парковете, миене на улици и др. станаха общинска дейност и се извършват със собствена техника. Успешно реализираме проект „Красиво Дряново“, по който вече за трета година подпомагаме гражданите предимно с материали за обновяване фасадите на сградите. Благодарение на тази инициатива през последните 2 години има ремонтирани около двайсетина сгради. Предстои да бъдат разгледани заявките за тази година.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка-авторът

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *