ВодещиОбщество

157 души са ползвали услугите на Центъра за обществена подкрепа в Дряново за година

​​​​​Експерти осъществяват превенция срещу изоставянето на деца, насилието и отпадането от училище, предоставят консултации на семейства в риск и на подрастващи с противообществени прояви

Общо 157 души са се възползвали от услугите на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в Дряново за периода януари-декември 2022г. През терапия и рехабилитация са преминали 51 потребители, а 18 души са получили информиране и консултиране. Двама са били включени в общностна терапия, а 86 са преминали през обучения за придобиване на умения. Това споделя Мирослава Тропчева, ръководител на екипа на Центъра за обществена подкрепа, който е към Народното читалище „Развитие-1869“ в Дряново. То пък е единственото у нас, което успешно управлява социална услуга.
„В Центъра за обществена подкрепа се предоставят комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от общността, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви“, изброява Мирослава Тропчева.
Тя допълва, че приключените случаи през 2022 г. са 35. При прекратяването на случаите се прави преценка на извършеното от ключов специалист и основанието за затваряне на казуса.
„Дейността на Центъра за обществена подкрепа към Народно читалище «Развитие-1869»-Дряново и през тази година имаше за цел да защити правата на децата и да гарантира техния интерес, като се стараеше да предоставя качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство“, подчертава Тропчева.
По думите и с отпадането на извънредната епидемиологична обстановка в страната през април 2022 г., пред служителите на ЦОП, съвместно с НЧ „Развитие – 1869“, отново се открила възможност за работа на терен.
В началото на юни е била възобновена услугата в общността Лятна академия за забавления и приключения» към читалището в Дряново. Повечето от децата, потребители на ЦОП са участвали в организираните мероприятия за осмисляне на свободното време и подобряване на социалните умения.
„Бяха проведени и три тренинг занятия с децата от общността. Темите «Общуване» и «Да работим заедно» целяха да се подобрят уменията на децата да работят в екип. Усъвършенства се междуличностното общуване в групата под формата на ролеви игри. Така децата имаха възможност да осъзнаят нагласите си за приемане и отхвърляне“, се казва в годишния отчет на Центъра.
Във връзка с кампания «НЕ на насилието» специалистите са провели тренинг упражнения в СУ «Максим Райкович» в Дряново с петокласници.
„През декември, експертите реализираха «Анти – СПИН» кампания с ученици. Целта на заниманията бе информираност на подрастващите с цел превенция на заболяването. Проведена бе и беседа по темата с осмокласници“, споделя Мирослава Тропчева.
През декември потребители на ЦОП са имали възможност да изявят своите дарби в музикалните и творчески дейности, свързани с коледните обичаи и традиции, пресъздадени по инициатива на ръководството на Народното читалище „Развитие -1896“.
„Ползотворното сътрудничество между Читалището и Центъра дава възможност на децата – потребители, които нямат финансови възможности да посещават Школата безплатно и да изявят своите умения и таланти“, казва в заключение Мирослава Тропчева.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка-авторът

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *