ВодещиОбщество

Установени са 744 извършители на 717 престъпления за година в област Габрово

Отчетът на ОДМВР-Габрово бе представен пред министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев

Директорът на ОДМВР-Габрово извърши годишен анализ на дейността на структурите в областната дирекцията. Отчетът бе представен пред министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, заместниците му – Венцислав Катинов и Моника Димитрова-Бийчър. Присъстваха областният управител Кристина Сидерова, административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура, кметовете на четирите общини в областта.
Министър Демерджиев акцентира върху основните усилия на МВР, насочени към обезпечаването на честни парламентарни избори, опазването на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите. Вътрешният министър акцентира и върху една от основните мисии на служителите – работа, насочена в помощ на хората и тяхната сигурност.
Регистрираните през отчетния период криминални престъпления са 981, а 1076 е бил броят им през сравнителния период. Установени са извършителите на 744 от регистрираните през периода престъпления, през сравнителния период са били 717.
През периода са регистрирани 2 убийства и 1 опит. Работата по едното убийство продължава. Развратните действия са 4 /7/ като всички са разкрити. Нанесените телесни повреди са 26 /40/, като на 18 от тях са установени извършителите.
При кражбите увеличението е с 11,88%. При домовите кражби увеличението е с 34,48%, а на селскостопанска продукция с 40,00%. Значително намаление има при кражбите от магазини и при тези от офиси и на кражби на вещи и части от МПС – с 31.58%
През 2022 г. на територията на Габровска област са регистрирани 6 грабежа, като през 2021 г. те са били 5, увеличението е с 20,00%. Установени са извършителите на 5 престъпления от този вид.
Намаление с 38,89% има при извършените измами на територията на областта. Регистрирани са 11, а през 2021 г броят им е бил 18. На 8 случаи от регистрираните през годината са установени лицата, въвели в заблуждение потърпевшите. Разкрити са и още 2 измами, регистрирани в предишен период.
Извършените палежи са 12 с процент на разкриваемост 33,33%, толкова са били палежите и в сравнителния период. Престъпленията по транспорта са 219 /233/. С 22,73% е намалението при посегателствата спрямо МПС /17 броя за 2022 г, срещу 22 за 2021 г/., намаление с 27,87% има при други действия спрямо МПС – 44 /61/. При престъпленията, свързани с наркотични вещества, намалението е с 8,33% – 99 за 2022 г срещу 108 за 2021 г. С наркотици са задържани 131 лица. Процентът на разкриваемост при този вид престъпления е 95,96 и е най – висок за страната. Иззети са 253,34 гр амфетамин, 328,32 гр метамфетамин, 61081,5 гр марихуана, 446 растения марихуана с 58,488 кг листна маса, 1,17 гр екстази и 2 гр хероин, 75 литра и 6 кг прекурсори. От всички задържани лица, 18 са жени, а 19 са непълнолетни.
През отчетния период са регистрирани 148 икономически престъпления, работено е по 192 заявителски материала. Коефициентът на престъпност е 139,90 – с 20,8 пункта по-нисък от средния за страната.
И през този отчетен период най-голям е броят на престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 70,27% от всички регистрирани престъпления. Делът на документните престъпления – 14,19%, делът на тези против собствеността е 11,5%, а 4% са останалите.
През 2022 гoд. активно е работено по разкриване на престъпления, свързани с разпространението на акцизни стоки без бандерол. Планирани и проведени са 10 СПО съвместно с инспектори от митническите бюра в гр. Габрово и гр. Севлиево, проверени са обекти, МПС и физически лица, за наличие на стоки без редовни акцизни бандероли. Открити са общо 520000 къса /500847 къса за 2021 г / цигари, иззет е 126 литра /313 литра за 2021 г/ алкохол с висок градус, без бандерол. По регистрираните случаи са заведени 5 досъдебни производства по чл. 234 от НК и са наложени 8 административни санкции по ЗАДС, отработени са 8 преписки по описа на ОДМВР гр. Габрово и РУ Севлиево. Предотвратените щети за бюджета от невнесения акциз на заловените контрабандни стоки възлизат над 183 000 лева.
През отчетния период, значителни ангажименти за състава от охранителна полиция възникнаха във връзка с противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и осигуряване на обществания ред и безопасността на движението преди и по време на произвеждането на изборите за 48 Народно събрание на 02.10.2022 г. Други значителни мероприятия бяха ІІІ-ти етап от 69 Международна колоездачна обиколка на България, както и тържествата и карнавалното шествие в рамките на майските празници Габрово – 2022 г., за които основната част от организацията и подготовката за провеждането им протече през отчетния период. Не на последно място стоят и дейностите по обезпечаване на сигурността и обществени ред в пограничните райони, за своевременно разкриване, пресичане и предотвратяване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора през държавната граница на Република България с Република Турция, чрез пряко участие в провежданата специализирана полицейска операция за овладяване на миграционния натиск и действия по прилагането на охранителни мероприятия в зоната на отговорност на ГПУ-Резово при РДГП-Елхово.
С цел предотвратяване извършването на престъпления и нарушения на обществения ред, са предупредени общо 2069 лица (3139 за на 2021 г.), издадени са 637 /953/ полицейски разпореждания и са изпратени 814 сигнални писма. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, в структурите на ОДМВР-Габрово са задържани 510 лица. Наложени са и 13738 /13300/ глоби с фиш.
Регистрираните пътнотранспортни произшествия на територията на областта са общо 538, спрямо 469 ПТП през 2021 г.
При тежките произшествия със загинали, през 2022 год. година отчитаме същия брой загинали – 7, както и през 2021 година. При ранените данните показват значително увеличение спрямо 2021 г. съответно 115 към 73. Водещите фактори за настъпване на произшествията с пострадали пешеходци са нарушения на водачи на МПС, такива като отнемане предимство пешеходец, пресичащ по сигнализирана пешеходна пътека, неправилното движение на заден ход и водачите на МПС, които не съобразяват поведението си с уязвимите участници в движението, внезапно излизане на деца на пътното платно. Не на последно място трябва да се отбележи, че през последните няколко години се отчитат и случаи, при които родители, движещи се по тротоара, не указват контрол над малолетните си деца и те излизат внезапно на платното за движение. Тежките ПТП с пешеходци са 27, Загинал е 1, а ранените са 26.
Велосипедистите са другите участници в движението, изложени на голям риск – през 2022 г. са регистрирани 8 тежки ПТП с велосипедисти, в които е загинал 1, а 7 са били ранени от тях 2 са деца. През същия период на миналата година произшествията са били 6 тежки ПТП със 7 ранени, като 3 от ранените са деца.
Във връзка с подобряване на пътнотранспортната обстановка и пътнотранспортният травматизъм, през изминалата година са предприети мерки за подобряване на безопасността на движение. Активизирано бе полицейското присъствие по главните пътища и улици в населените места, където трафикът е най-натоварен и предпоставките за настъпване на ПТП са най-големи. В изпълнение на набелязаните мерки беше активизирана контролната дейност по ЗДвП, като ежеседмично в отделните структури на ОДМВР – Габрово бяха планирани и се провеждаха СПО и с размяна на екипи, като за по-добра ефективност в СПО бяха включени и служители на „Териториална полиция“ към РУ. По време на СПО, както и в ежедневната контролна дейност, се акцентира върху нарушенията, влияещи върху пътнотранспортния травматизъм. Засилен беше контрола над водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи, техническа изправност на МПС, наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, използване на обезопасителни колани и каски от водачи и пътници в МПС, неправилно изпреварване, неспазване на предимство, неправилно спиране, престой и паркиране и други. Освен към водачите на МПС при контрола на пътното движение беше обърнато сериозно внимание и на пешеходци, велосипедисти и водачи, управляващи пътни превозни средства с животинска тяга.
Във връзка с констатирани нарушения на ЗДвП, квалифицирани като престъпления в наказателния кодекс, през 2022 г. са образувани досъдебни производства и преписки, съответно 105 срещу водачи, управляващи МПС с над 1,2 промила алкохол в кръвта, 61 срещу водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, 20 срещу неправоспособни водачи, извършили нарушението повторно в едногодишен период, след като са били наказани по административен ред за същото деяние и 43 за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *