ГорещиЗдраве

Предприеха незабавни мерки срещу разпространението на скарлатина и варицела в училищата и детските градини в Габровска област

След получено официално писмо от Регионална здравна инспекция-Габрово, четирите общини на територията на областта-Севлиево, Трявна, Дряново и Габрово незабавно предприеха всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на скарлатина и варицела при децата от детските и учебни заведения в общината.
„Веднага сме информирали директорите на детските и учебни заведения в областта. Предприети са необходимите превантивни мерки за осигуряване безопасността и здравето на децата, които посещават градините и училищата при нас. Държим родителите и работещия персонал да бъдат спокойни, тъй като сме обърнали внимание за стриктно спазване на сутрешния филтър и извършване на задължителната дезинфекция и проветряване на помещенията“, заявиха експерти от региона.
По отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения, РЗИ – Габрово препоръчват изпълнение на конкретни действия.
Сред тя са провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения -занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и др., както и критичните точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и други, а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция.
„Стриктно спазване на изисквания за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си. Дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на МЗ“, гласят разпоредбите от РЗИ-Габрово.
Освен това за осигуряване безопасността и здравето на децата и предотвратяване разпространението на зарази сред тях, в детските заведения е необходимо извършването на множество действия.
Ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Използват се само играчки, които позволяват измиване.
Провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често (до 5 минути на всеки астрономически час в работния ден).Ежедневно изтупване на спално бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците).
Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия.
В училищата освен изброените дейности се изисква провеждане на почистване и дезинфекция и между двете смени. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия. Почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследтсвие след всеки курс.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *