ГорещиТуризъм

Николай Карагьозов, зам.кмет на Община Дряново: Програмата за развитие на туризма цели осигури трайна конкурентоспособност на общината като туристическа дестинация

Членовете на Консултативния съвет по туризъм се събраха за първо годишно заседание. Обсъдени бяха дейности, които да залегнат в годишната програма за туризма в община Дряново за 2023 г. На срещата се направи и обобщение на реализираните инициативи в сферата на туризма от предходната година. Това съобщи ресорният зам.кмет на Община Дряново Николай Карагьозов.
Програмата за развитие на туризма в община Дряново за 2023 година има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на общината като туристическа дестинация. Целта е да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия, да се опира в максимална степен на информацията, придобита от маркетинговите проучвания, доклади, анализи и прогнози. Програмата трябва да отчита очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, да е съобразена с изискванията за създаване на правилно, реалистично и стабилно позициониране на община Дряново на целевите пазари като следва ясни приоритети за развитие на туристическите продукти и да бъде гъвкава.
За изпълнението на поставените цели са определени приоритети, включващи набор от дейности, които съответстват на реалностите и нуждите на общината, региона и държавата. Сред тях са създаване на подходящи управленски и организационни структури, системи за управление, обучение и квалификация на персонала, както и повишаване на качеството и обогатяване на предлагания основен туристически продукт и устойчивото му развитие. Третият приоритет е преодоляване на сезонния характер на туризма в общината чрез развитие на алтернативни форми на туризъм. Амбициите на общинското ръководство на Дряново са насочени още към подобряване на базовата и туристическата инфраструктура, съхраняване на околната среда и въвеждане на енергийни екологични и ефективни технологии, а също и за провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен обмен.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка-Община Дряново

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *