ГорещиОбщество

Търсят се стопани на 34 кучета от приюта „Улични сърца“

Общинската администрация в Дряново напомнят на собствениците на домашни кучета, че до 31 март трябва да заплатят годишна такса

Търсят се стопани на 34 кучета, които в момента се отглеждат в приюта „Улични сърца“ в дряновското село Глушка. От сиропиталището за бездомни животни споделят, че преди два дни са прибрали и 6 малки кученца, които са били изоставени и ако не са били приютени е нямало шанс да оцелеят.
„Направили сме им временно заграждение до къщата на доброволците, така че вече са на сигурно място.Кученцата са на 5 седмици и са в ужасно състояние. Пълни са с бълхи, кърлежи и глисти. Те бяха ваксинирани, обезпаразитени и получиха много любов. Шест невинни палета, които не трябваше изобщо да бъдат раждани и оставени да умрат. Температурите падат и прогнозите са за сняг.
Обръщаме се с молба към собственика на майката, който е изоставил кученцата в с. Зая. Молим Ви, обадете се на тел. 087 7260760 и запишете час за нейната кастрация, която ще Ви излезе напълно безплатно. По този начин ще предотвратите същия проблем след шест месеца, като едновременно се погрижите и за нейното здраве“, апелират специалистите от приюта.
По думите на ветеринарите чрез кастрацията майката ще бъде предпазена от тумори и пиометра, които могат да бъдат смъртоносни.
„Направете правилния избор за вас, градът в който живеете и общността и ни помогнете в борбата с нарастващия брой на бездомните животни“, съветват ветеринарните лекари.
Общинската администрация в Дряново пък напомня на собствениците, че до 31 март трябва да заплатят годишна такса за притежание на домашно куче, която съгласно Решение на Общинския съвет е в размер на 10 лева за град Дряново и 5 лева за вилни зони и селата на територията на общината.
„Освобождават се от такса собствениците на кастрирани кучета, кучета на лица с увреждания, кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект, ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.При заплащането на таксата за притежание на домашно куче, в Информационния център на Общинската администрация в Дряново, кметство Царева ливада или някое от кметските наместничества на територията на Общината, е необходимо собственикът да представи картон-„Свидетелството за притежание на куче“, издадено при неговата първоначална регистрация“, казват още от общинската управа.
От общинската администрация напомнят още, че при неизпълнение на задължението за регистрация или пререгистрация се налага глоба в размер на 100 лева.
Собствениците, придобили кучета през текущата година следва да подадат на декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в тримесечен срок от датата на придобиването – в общината по постоянния адрес/седалището на собственика.
„Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицински паспорт, удостоверяващ наличието на маркер (имплантиран чип), гарантиращ идентификацията на кучето. Чрез установяване на маркери ще бъдат проследявани кучетата и при евентуалното им целенасочено изоставяне, лицата, които са собственици, ще бъдат санкционирани от компетентните органи. Според чл. 118, ал. 1 от ЗМДТ, таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Приходите от събраните такси по чл. 118, ал. 2 от ЗМДТ се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета“, допълват от Община Дряново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *