ГорещиОбщество

Професионалната гимназия по икономика в Дряново предлага специалност и в техническо направление

Изключително предпочитана специалност е „Организация на туризма и свободното време“, а професията, която придобиват учениците е „Организатор на туристическа агентска дейност“

​​​​​Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново предлага специалност и в техническо направление. Вече пета година средношколци изучават „Машини и системи с цифрово -програмни устройства /ЦПУ/“ и всяка година има успешно реализиран прием. Като изключително предпочитана специалност се очертава „Организация на туризма и свободното време“, а професията, която придобиват учениците е „Организатор на туристическа агентска дейност“. Това сподели директорът на гимназията Мария Събева.
В момента в ПГИ „Рачо Стоянов“ се обучават 90 ученика в дневна форма, разпределени в 7 паралелки с 2 специалности и други 23 ученика в самостоятелна форма на обучение.
„От учебната 2014/2015 г Професионалната гимназия по икономика е правоприемник на Професионалната техническа гимназия „Димитър Крусев“ – Дряново и заради това имаме реализиран прием в техническо направление. Гимназията разполага с обновена и санирана сграда по проекти- „Енергийна ефективност“ и „Оптимизация на училищната мрежа“. Има обособени класни стаи с напълно ново ученическо оборудване, образователен кабинет с мултимедия и интерактивана дъска, два компютърни кабинети с общо 27 компютърни конфигурации, свързани в локална мрежа и интерактивни дъски. Училището разполага с кабинет „Машини и системи с ЦПУ“, оборудван с нов струг с ЦПУ, колонопробивна машина, инструменти. Боравим с богат инвентар за машинна лаборатория- микроскопи, микрометри, индикаторни часовници и др. Обособили сме мултимедийна зала и дигитална класна стая с кът- работилница по НП „Изграждане на училищна STEM среда» физкултурни салони, училищен двор със спортни площадки и фитнес уреди. Създадохме интегрирана учебна среда от ново поколение чрез мрежови технологии, програмни и технически средства. Гимназията има лицензирани от МОН софтуерни продукти“, изброява Мария Събева.
По думите и професионалната гимназия подготвя висококвалифицирани кадри, прилага нови интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от професионалната подготовка и способностите на децата за добра реализация на пазара на труда. Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ и официален партньор на Европейската седмица на уменията през 2018 г.
Учениците на ПГИ „Рачо Стоянов”– Дряново вземат дейно участие в различни инициативи, олимпиади и конкурси. Участват активно с желание в различни клубове по проекти и занимания по интереси.
„Преподавателите в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново са висококвалифицирани педагогически специалисти с дългогодишен опит, придобили различни степени на професионална квалификация. Назначен е и учител-методик, който преподава технически дисциплини и отговаря за учениците от 11 и 12 клас, които провеждат практическо обучение в реална работна среда в три фирми в града“, подчертава Събева.
Директорът на учебното заведение допълва, че с изпълнението на проекта по НП „Училищна STEM среда“ учениците разполагат със самостоятелни работни места и лаптопи, имат свободен достъп до учебни програми, методически материали, електронни учебници и помагала. Освен това училището участва и по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по който е получило оборудване.
„При подготовката на предложението за държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 година проведохме срещи с представители на бизнеса, на институции и организации, с Техническия университет в Габрово, с Община Дряново, за да чуем мнението им от какви кадри има нужда региона“, обясни Мария Събева.
След направените проучвания, ръководството на гимназията предлага обучение в Професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ с професия „Машинен техник“ и специалност „Машини и системи с ЦПУ“, Професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“ с професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ и специалност „Организация на туризма и свободното време“ и в Професионално направление „Администрация и управление“ с професия „Икономист“ и специалност „Икономика и мениджмънт“.

Ваеселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *