ВодещиЛица

Географът проф.Иван Вапцаров от Дряново разработва първия комплексен атлас на България

В родния град на видния учен и изследовател отбелязаха 95 години от рождението му

Научното наследство на географа проф.Иван Вапцаров от Дряново е от над 150 публикации. Безспорно то е изключително богато и разнообразно, респектиращо по своя обем, многоплановост и научен обхват, с голямо практическо приложение и значение. Това споделя Емилия Михайлова, уредник в Исторически музей-Дряново.
„Научната дейност на проф.Вапцаров оставя трайна следа в развитието на българската геоморфология и география от втората половина на миналия век. През 1973 г. Иван Вапцаров участва в разработването на първия български комплексен тематичен атлас на България. Това произведение, мащабно по своя характер, дълги години служи като база за разработването на множество тематични карти в различни направления на географията. През същата година, на английски език, излиза международния труд ”Геоморфология на Европа’’, финансиран от ЮНЕСКО. С висока научно-приложна значимост са оценките му за геоморфоложките и неотектонските условия на Горнооряховско-Стражишката сеизмична зона и експертните му оценки за сеизмичността в района на площадките на АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене. Бил е преподавател във ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий‘’и ЮЗУ ‘’Неофит Рилски’’, разказва Емилия Михайлова.
Заради заслугите му признателни дряновци отбелязяха 95 години от рождението на своя съгражданин.
Иван Николов Вапцаров е роден на 20 януари 1928 г. в Дряново, в семейство със запазени възрожденски традиции. Завършва средното си образование в родния си град и проявява траен интерес към географията. През 1951 г. завършва СУ ‘’Климент Охридски’’, специалност ‘’География’’, отбива военната си служба и през 1954 г. постъпва на работа в Българо-съветската комплексна геоложка експедиция. Тук той получава отлична теренна подготовка, опит в геоложките изследвания и придобива ценни практически и научни знания. През 1962 г., след успешна защита на дисертационен труд, придобива научна степен ‘’доктор’’ и е назначен за научен сътрудник в Географския институт на БАН. От 1988 г. е професор, а от 1993 г. е избран за директор на Географския институт. Работил е в редакционните колегии на списанията ‘’Известия на БГД’’ и ‘’Проблеми на географията’’, бил е научен секретар и заместник-председател на Българското географско дружество, заемал е ръководни длъжности в Международния географски съюз.
Проф. Иван Вапцаров умира на 5 август 2001 г. Той остава едно от признатите имена в развитието и утвърждаването на географската наука в България.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка-Исторически музей-Дряново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *