ГорещиНовини

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Дряново

Mинистерство на регионалното развитие и благоустройство официално публикува утвърдени насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщават от Община Дряново.
Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации.
Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.
Минималният размер на заявените средства по всеки проект е 50 000 лева, а максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиции за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.
Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg – https://www.mrrb.bg/…/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane…/, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…
Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.
След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *