ГорещиПроекти

Покана за публично събитие

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Бенефициент: „ТЕРА ТРЕЙД“ ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, BG05M9OP001-2.104-0005, организира провеждането на публично събитие по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. На форума са поканени родители, представители на етнически общности, образователни институции и образователни експерти, работещи на територията на община Дряново.
Тема на събитието: „Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност“.
Дата на провеждане: 17.12.2022 г. (събота)
Час на събитието: 16:30 часа
Място: гр. Дряново, ул. „Шипка“ N 96

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *