ВодещиГорещиНовини

Община Дряново разшири условията за кандидатстване за покупка на дърва за огрев

Допустими кандидати са лица с доход до 850 лева

Община Дряново разшири условията на социалната мярка за кандидатстване за покупка на дърва за огрев на преференциални цени.
Като основен критерии ще бъде разглеждан дохода на член от домакинството. Той се изчислява като общия доход на домакинството се раздели на броя на неговите членовете. Допустими кандидати са лица с доход до 850 лв.
„Другите критерии за кандидатстване са наличие на постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново за последните пет години. Кандидатът да не ползва социално подпомагане чрез социални помощи – средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности, или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства“, уточняват от общинската управа.
От кметското ръководство припомнят общите изисквания за кандидатстване.
„Срокът за подаване на Заявление за кандидатстване е до 17:00 часа на 14 декември. Максималното количество дърва за огрев на метър, което може да бъде закупено е 5 куб.м. Цената за 1 куб.м е 108,00 лв с ДДС заедно с доставка до заявен адрес. Всеки кандидат може да се възползва от услугата веднъж за отоплителния сезон 2022 – 2023 г. С подаване на заявление за участие, всеки кандидат се задължа да ползва закупената дървесина само и единствено за собствени нужди без право да я препродава на трети лица.Заявлението по образец заедно с необходимите документи се подава лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на Община Дряново“, изброяват от общинската управа.
Документите за кандидатстване са Заявление по образец, копие на лична карта, документи удостоверяващи размера на дохода на всеки член от домакинството.
В случай, че лице от домакинството е безработно следва да попълни декларация по образец, декларирайки липсата на доходи.
„Разглеждането и класирането на подадените заявленията ще се извършва в срок до 20 декември. Подадените заявления ще бъдат разглеждани от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Дряново. Комисията запазва правото си да не разглежда Заявления, за които има съмнения за невярно декларирани данни. Вече подадени заявления, които не са одобрени на първи етап, ще бъдат преразгледани от комисията с оглед на новите критерии и след предоставяне на допълнителни документи при необходимост“, информират още от кметството в Дряново.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *