ВодещиОбщество

Горски констатираха 158 нарушения при 4183 проверки за месец в Габровско

Задържани са 101 кубични метра дървесина, четири броя МПС, две каруци, два моторни триона и два други инструменти

Общо 4183 проверки за извършили горските стражари от 16-те стопанства в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово през ноември. Според справките на предприятието, 647 от тях са инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 584 превозни средства, транспортиращи дървесина, 2698 ловци и 254 други физически лица, извършващи дейности в горите. Констатирани са 158 нарушения, 138 от които по Закона за горите и едно по Закона за лова и опазване на дивеча. За всяко едно от тях е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на съответния извършител, а за други 19 нарушения са съставени констативни протоколи. Дванадесет нарушения са с неизвестен извършител. За тях са съставени констативни протоколи и са изпратени сигнали до прокуратурата. Общото количество дървесина, обект на посегателства за периода е в размер на 448 м3.
В резултат на контролната дейност, през ноември горските са задържали 101 кубични метра дървесина, четири броя МПС, две каруци, два моторни триона и два други инструменти – всичките обект или средства на нарушения.
Извършени са редица инспекции във връзка с почистване на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасище/нива, в близост до горски територии. Точно около тези имоти горските са констатирали най-много нарушения на нормативната уредба. За тях и за останалите констатирани нарушения от неизвестен извършител са съставени констативни протоколи, които са изпратени на районните прокуратури по места.
Интензивните дейности по опазване на държавните горски територии в обхвата на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград ще продължат и през следващите месеци. С цел предотвратяване на незаконната сеч са изготвени графици за допълнителни дежурства на Мобилните контролни екипи за охрана на рисковите райони и в почивните дни. Продължават и дежурствата на горските стражари за предотвратяване на незаконна сеч в горски територии, разположени близо до населени места, в които има риск от извършване на такива дейности.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *