ВодещиГорещиПроекти

​​​​​Влагат 1,2 млн.лева в ремонт на Дома на културата и 1,8 млн.лева в социален Център в града на Колю Фичето

Община Дряново реализира и други сериозни проекти-за инфраструктура, екология, за развитие на туризма и културата

Община Дряново реализира множество сериозни проекти. Привлечените инвестиции са за ремонт на емблематични сгради, за социални услуги, обновяване на инфраструктурата, за екология, за развитие на туризма и културата.
Влагат се 1 261 980 лева в проектиране, строителство и авторски надзор при реконструкция на сградата на Дома на културата в Дряново. Строителните дености при ремонта на културната институция се финансират от капиталовата програма на общината.
По настоящия проект се извършва подмяна на дограма, външна топлоизолация, частична подмяна на покривната конструкция, топлоизолация на подпокривното пространство, а също и цялостна подмяна на покривното покритие.
Друг мащабен проект е по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е свързан с дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания и предоставяне на нови услуги. За Центъра за грижа за лица с психични разстройства в Дряново са осигурени 1 892 000 лв.
„Проектът има за цел да създаде възможност за независим и достоен живот на хората с психични увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Целта е да се предостави подкрепа на целевите групи, чрез разкриване на общо 7 социални услуги от резидентен тип – Център за грижа за лица с психични разстройства. Седемте центъра са базирани в новопостроени по проект по ОПРР 2014-2020 седем двуетажни сгради, като всеки от тях е с капацитет от по 15 места“, обясни Васил Найденов, Директор на Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ към Община Дряново.
С 529 968.55 лв. се реализира патронажна грижа + в община Дряново. Целта е подобряване на достъпа до здравни и социални услуги на лица с увреждания, техните семейства, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, съобразно техните комплексни потребности. В резултат на това ще се осигури възможност за постигане на независимост и социална интеграция на представителите на уязвимите групи. Предвижда се интегриран подход при предоставянето на почасови услуги, съобразени с нуждите и индивидуалните потребности от подкрепа за социално включване и здравни услуги.
Община Дряново предоставя топъл обяд на 70 лица от различни рискови групи, благодарение на спечелен проект на стойност 91 024 лв.
По програмата за развитие на селските райони е предвидена реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново за 318 140 лв.
Реконструкция и рехабилитация е направена на улиците „Васил Левски“ и „Стефан Лафчиев“.
Община Дряново работи активно и по Националната кампания „ Чиста Околна Среда – 2022 г“ на МОСВ и ПУДООС.
Сред заданията е озеленяване и изграждане на кът за отдих на ул. Рачо Стоянов №56“. Обект на проекта е терен, в непосредствена близост до жилищни сгради. На него има разположена детска площадка с амортизирани и опасни съоръжения. С 14 979 лева ще бъде извършен демонтаж на съоръженията, озеленяване, поставяне на енергоспестяващи осветителни тела, пейки и кош за отпадъци и ограда.
Интерес предизвиква и проектът „ Заедно сред природата в село Маноя“.
Целта е с отпуснатите 14 940 лева да се създаде изцяло нова паркова среда за отдих, чрез озеленяване, осветяване, монтаж на пейки и маси.
С 14 977 лева облагородяват междублоково пространство с разнообразна растителност, беседка, енергоспестяващи осветителни тела и парапети.
По „Красива България“ са привлечени 363 870 лева за ремонт на фасади, вътрешна реконструкция и вертикална планировка на съществуваща административна сграда ул. Никола Мушанов“.
От Фонд „Социална закрила“ са отпуснати 32 496 лева за подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“-Дряново.
Сред подадените проектни предложения са ремонт на три улици за 384 175 лева. 22 800 лева се искат за подмяна спортната настилка на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“. За ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в Дряново са необходими 60 939 лева. 68 305 лева се чакат за придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на общината.
За повишаване качеството на туристическото обслужване в община Дряново чрез поставяне на навес с интерактивен информационен киоск на алеята между Дряновски манастир и пещера „Бачо Киро“ са нужни 69 387 лева. 68 600 лева са предвидени по проектно предложение за рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера.
МИГ Дряново – Трявна кандидатства за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, а от МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е представена разработка по Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
„Въпросните проекти са минали през оценителна сесия и са предложени за финансиране в оценителен доклад на оценителната комисия. Предстои получаване на официално писмо, във връзка с подписване на договор за БФП“, поясни Васил Найденов.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-Община Дряново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *